Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΑΣ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ " ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ " ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΞΙΚΟΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΣΑΜΟΥ


Συμπατριώτισσες – τες,
Σχετικά με την επικείμενη διοικητική μεταρρύθμιση που αφορά τη Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσα από το Πρόγραμμα ¨Καλλικράτης¨. Έχει εδώ και αρκετό καιρό ανοίξει συζήτηση όπου άλλοτε παρασκηνιακά και άλλοτε επίσημα ακούγονται διάφορες απόψεις και σκέψεις. Σε ότι μας αφορά ως ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΕΑΣ) ΤΕΔΚ Σάμου, έχουμε παρουσιάσει επίσημα τις θέσεις μας τόσο στις Γ.Σ της ΤΕΔΚ Σάμου (2007 – 2008) όσο και στα Μ.Μ.Ε με επίσημη ανακοίνωση τον Μάιο του 2009.
Σήμερα επανερχόμαστε για να διατυπώσουμε μια ακόμα φορά τη ξεκάθαρη θέση μας τόσο για την Διοικητική μεταρρύθμιση όσο και το χαρακτήρα της Τ.Α στο τόπο μας και συνολικά στη χώρα μας. Η θέσεις μας σε γενικές γραμμές είναι οι ακόλουθες:
Η προτεινόμενη διοικητική μεταρρύθμιση θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε βασικούς τομείς υπηρεσιών, όπως η παιδεία, η υγειά, η πρόνοια, η πολιτική προστασία. Αυτό κατά την άποψη μας είναι το κυρίαρχο ζήτημα που θα πρέπει να μας απασχολήσει.
Η προτεινόμενη διοικητική μεταρρύθμιση επεκτείνεται βέβαια και στη κατάργηση του θεσμού της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και την παραπέρα μείωση του αριθμού των Δήμων με την εφαρμογή νέων συνενώσεων. Αυτό κατά την άποψη μας είναι δευτερεύον ζήτημα αλλά όχι ανούσιο, και αυτό γιατί θα πολλαπλασιαστούν στους νέους μεγαλύτερους αυτοδιοικητικούς σχηματισμούς τα υπάρχοντα σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία των δικτύων (Οδικών / Ύδρευσης-Αποχέτευσης, κλπ) καθώς και στην παροχή αξιοπρεπών υπηρεσιών στους δημότες .
Η προτεινόμενη διοικητική μεταρρύθμιση προωθεί τη δημιουργία μηχανισμών, για την ευκολότερη διοχέτευση και εφαρμογή της πολιτικής τους. Χρησιμοποιούν την ιδιαίτερη επαφή που έχει η Τ.Α με το λαό γι’ αυτόν τον σκοπό.


Σήμερα, η Τ.Α δε καλείται απλώς να υιοθετήσει, αλλά της επιβάλλεται να εφαρμόσει μορφές διαχείρισης με κριτήρια την εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών, την ανταποδοτικότητα, τη κερδοσκοπία, την επιχειρηματικότητα.
Η Τ.Α μετατρέπεται συνολικά σε επιχείρηση που θα πουλά τις υπηρεσίες με τις οποίες λειτουργεί, τη γη, το περιβάλλον της, τις αρμοδιότητες της σε συνύφανση με το κεφάλαιο. Η καθιέρωση δεικτών αποτελεσματικότητας της Τ.Α ως επιχείρησης προωθείται γοργά. Ο περιορισμός του αριθμού των Δήμων και των Νομών διευκολύνει την εφαρμογή αυτής της επιχειρηματικής δράσης, διευκολύνει την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Η προτεινόμενη διοικητική μεταρρύθμιση :

 • Βοηθά τη κεντρική εξουσία να αποποιηθεί των ευθυνών της για την ικανοποίηση μεγάλων λαϊκών προβλημάτων.
 • Αποπροσανατολίζει για το ποιος έχει την ευθύνη και υποβαθμίζει τις διεκδικήσεις σε τοπικό επίπεδο.
 • Αναδεικνύει τη Τ.Α σε μοχλό διοχέτευσης και εφαρμογής της πολιτικής κεντρικής εξουσίας και σε μηχανισμό που απαιτεί για τη λειτουργία του αιρετούς μάνατζερ, λογιστές, διαχειριστές.
 • Καλλιεργεί τη συνείδηση στους εργαζόμενους ότι για να έχουν κάποια κοινωνική υπηρεσία πρέπει να ξαναπληρώσουν.
 • Σ’ αυτή τη κατεύθυνση οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στη Τ.Α θα είναι εκείνες που βοηθούν τη συντήρηση, τη λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό του συστήματος, όπως η φορολογική εξουσία, οι κατασταλτικές εξουσίες (Δημοτική Αστυνομία). Παράλληλα, αυξάνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα σε Νομούς ή σε Δήμους.

Κυρίαρχο επιχείρημα των κυβερνητικών παραγόντων είναι η ευρωπαϊκή εμπειρία και η αποτελεσματικότητα στηριζόμενοι και προβάλλοντας την κατάσταση που και οι ίδιοι δημιούργησαν διαχρονικά ,δηλαδή στη σημερινή αθλιότητα του δημοσίου τομέα παροχής υπηρεσιών (υγεία, παιδεία, πρόνοια) και στην κάκιστης ποιότητας εξυπηρέτηση του λαού από τις δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι αναγορεύουν σε ¨αποτελεσματικότητα¨ την αυτονόητη ανάγκη για εξυπηρέτηση του λαού γρήγορα και σωστά. Το περιορίζουν εκεί και δεν προχωρούν στο ποιος και πόσο πληρώνει, ¨Αποτελεσματικότητα¨ γι’ αυτούς είναι η γρήγορη και ολοκληρωμένη εφαρμογή της πολιτικής τους, δηλαδή, ιδιωτικοποιήσεις, ανταγωνιστικότητα, πρόσθετη φορολογία, λιτότητα, ακύρωση ή περιορισμός κοινωνικών κατακτήσεων, κ.λ.π. Σ’αυτή την αποτελεσματικότητα υποτάσσουν τα πάντα, υποτάσσουν ακόμα και την αντιπροσωπευτικότητα, εφαρμόζοντας μέτρα και ρυθμίσεις που περιορίζουν την έκφραση περισσότερων απόψεων στα αιρετά όργανα (Δημοτικά, Νομαρχιακά Συμβούλια, ΤΕΔΚ και ΚΕΔΚΕ), με την μη εφαρμογή της απλής αναλογικής στην εκλογή των οργάνων, με τη λειτουργία δομών που υποκαθιστούν τα αιρετά όργανα και τα παρακάμπτουν ή με τη πρόταση αιρετών οργάνων ουσιαστικά διακοσμητικού χαρακτήρα όπως η σύσταση περιφερειακού συμβουλίου με διορισμένο Γ. Γ Περιφέρειας.

Σε ότι αφορά το επιχείρημα της ευρωπαϊκής εμπειρίας και την διάρθρωση της Τ.Α στην Ε.Ε, εκείνο που προξενεί ενδιαφέρον είναι ότι ο μέσος ορός κατοίκων ανά δήμο στην χώρα μας είναι διπλάσιος του μέσου ορού της Ε.Ε (10.200 στην Ελλάδα έναντι 5.100 της Ε.Ε ) και μόλις 9 χώρες έχουν αρκετά μεγαλύτερο μέσο ορό κατοίκων ανά δήμο από την Ελλάδα χωρίς μάλιστα να έχουν την ιδιαίτερη μορφολογία της χώρας μας (έντονη νησιωτικότητα κλπ). (Στοιχεία από την έκδοση της ΚΕΔΚΕ ¨ Οι ΟΤΑ σε αριθμούς¨ 2008 )
Το νέο σχέδιο που καταστρώνεται από την κυβέρνηση έχει τη σύμφωνη γνώμη της, ΚΕΔΚΕ και της ΕΝΑΕ. Δηλαδή προωθείται με τη συναίνεση των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ, του ΣΥΝ και του ΛΑ.Ο.Σ. όπως έχουν αποδείξει τα κοινά ψηφίσματά τους (πέρα από επιμέρους πρόσκαιρες και σε διαχειριστικά ζητήματα διαφοροποιήσεις) σε συνέδρια και ημερίδες των οργάνων της Τ.Α. Λαμβάνοντας υπόψη της μέχρι σήμερα συζητήσεις στα Δημοτικά συμβούλια του νομού και τα δημοψηφίσματα που έγιναν (όπου πλειοψηφικά τάσσονται εναντία στη σχεδιαζόμενη διοικητική μεταρρύθμιση), καθώς και τον χαρακτήρα της μέχρι σήμερα συζήτησης στα τριτοβάθμια όργανα της Τ.Α (ΚΕΔΚΕ – ΕΝΑΕ). Οπού ουσιαστικά λειτουργούν βοηθητικά στην προώθηση των σχεδιασμών της κυβέρνησης, έτσι ώστε να υλοποίηση το κυβερνητικό της πρόγραμμα με τον πιο ανώδυνο τρόπο.

Προτείνουμε ως ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ να καλέσουμε τους δημότες μας να μην εγκλωβιστούν στη λογική για το πώς τα νέα σχήματα θα είναι πιο λειτουργικά και αποτελεσματικά, για τις έδρες των δήμων, για τις τοπικές ιδιαιτερότητες, και άλλα παρόμοια, γιατί κάτι τέτοιο θα είναι επιζήμιο, θα είναι έξω από την ουσία της επιχειρούμενης αλλαγής και βέβαια μακριά από την πολιτική ουσία του εγχειρήματος. Δεν πρέπει να πέσουν στην παγίδα.
Καλούμε όλους τους εκλεγμένους στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση που ενδιαφέρονται για τα κοινωνικά προβλήματα με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών να αντιμετωπίσουμε από κοινού με τους δημότες μας τα ζητήματα της ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ να διεκδικήσουμε:

 • Ενιαίο δημόσιο δωρεάν χαρακτήρα βασικών τομέων κοινωνικού περιεχομένου (Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, πολιτική προστασία) με αποκλειστική ευθύνη του κράτους.
 • Την διατήρηση των υφισταμένων αυτοδιοικητικών δομών ως έχουν, με την ταυτόχρονη μετατροπή του περιφερειακού συμβουλίου σε αιρετό όργανο, χωρίς παράλληλη παρουσία διορισμένου Γ.Γ, η εκλογή τέλος όλων των οργάνων της Τ.Α να γίνεται με απλή αναλογική.
 • Την ικανοποίηση της οικονομικής επάρκειας της Τ.Α με ένα σεβαστό ποσοστό από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων που αναλαμβάνει. Όπως ομόφωνα έχουμε αποφασίσει και σε προηγούμενα συνέδρια μας.
 • Την ουσιαστική διαβούλευση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση στα εκλεγμένα συμβούλια.
 • Τον σχεδιασμό ανάπτυξης της χώρας μας ανά τομέα και κλάδο. Σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, (τόσο γενικά όσο και τοπικό επίπεδο), τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές προς όφελος των εργαζόμενων.
 • Την αναδιανομή των κρατικών δαπανών προς όφελος των εργαζομένων.
 • Την αξιοποίηση του θεσμού της Τ.Α σε φιλολαϊκή κατεύθυνση.

Με αυτές τις θέσεις το Σάββατο 09/01/2010 η ΕΑΣ ΤΕΔΚ Σάμου απευθύνθηκε στους αιρετούς των Δήμων του Νομού μας που ήταν αντιπρόσωποι στην Γ.Σ της ΤΕΔΚ Σάμου. Μια γενική συνέλευση που αν και χαρακτηρίσθηκε ¨ιστορική¨ τόσο από τους αιρετούς της Τ.Α. όσο και όσους εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων ανταποκρίθηκαν στη πρόσκληση του Δ.Σ της ΤΕΔΚ να τοποθετηθούν πάνω σε αυτό το σοβαρότατο για το θεσμό και το λαό του Νομού θέμα. (Τοποθετήθηκαν μόνο η Ν.Ε του ΠΑΣΟΚ και η Ν.Ε του ΚΚΕ).
Αυτή η ¨Ιστορική¨ Γ.Σ κατέληξε δυστυχώς σε ¨συζήτηση καφενείου¨ όταν η ΕΑΣ κάλεσε τους αντιπροσώπους των Δήμων να τοποθετηθούν πάνω στη πρόταση της για την Δ.Μ.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη στάση της πλειοψηφίας του Προεδρείου και συγκεκριμένα του ¨Ενωτικού Κινήματος Αυτοδιοίκησης¨ (παράταξη που υποστηρίζεται από αιρετούς που εκλέχθηκαν με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΝ) και της ¨Δημοκρατικής Αναγέννησης¨ (Παράταξη που υποστηρίζεται από αιρετούς που εκλέχθηκαν με τη στήριξη της Ν.Δ). Οι εκπρόσωποι αυτών των παρατάξεων αν και οι εργασίες της Γ.Σ έγιναν κανονικά (μετά από τις εισηγήσεις και τις τοποθετήσεις εγκρίθηκαν ο διοικητικός απολογισμός, ο οικονομικός απολογισμός, εγκρίθηκαν από τη Γ.Σ ψηφίσματα για τα οικονομικά, την ανακύκλωση και τη στάση της Ε.Ε.Α.Α, τον ακτοπλοϊκό αποκλεισμό του Αγίου Κηρύκου και των Φούρνων) όταν η ΕΑΣ πρότεινε στην Γ.Σ να εγκρίνει ή όχι τη πρόταση που αναφέραμε παραπάνω με ευθύνη του ¨Ενωτικού Κινήματος Αυτοδιοίκησης¨ που μεθόδευσε τη διάλυση της Γ.Σ (όταν μετρήθηκαν οι αντιπρόσωποι που υπερψήφιζαν τη πρόταση, με πραξικοπηματικό τρόπο ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ αρνήθηκε να ολοκληρώσει τη διαδικασία και να νομιμοποιήσει τη πρόταση αυτή ως επίσημη θέση της ΤΕΔΚ Σάμου) και την ανοχή της ¨Δημοκρατικής Αναγέννησης¨ που δεν διαφώνησε με αυτή τη διαδικασία. Οδήγησαν αυτή την ¨Ιστορική¨ Γ.Σ στο σημείο να μην πάρει απόφαση για το θέμα και να μην κατάθεση πρόταση της Γ.Σ της ΤΕΔΚ στο καθοριστικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ (18/1/2010) .

Καταγγέλλουμε στους κατοίκους του νομού αυτές της ενέργειες των εκπροσώπων που έχουν εκλεχθεί με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ του ΣΥΝ και της ΝΔ στην Γ.Σ της ΤΕΔΚ , και τους καλούμε για μια ακόμα φορά να μην εγκλωβιστούν στη λογική για το πώς τα νέα σχήματα θα είναι πιο ¨αποτελεσματικά¨, για τις έδρες των δήμων, και άλλα παρόμοια, γιατί κάτι τέτοιο θα είναι έξω από την ουσία της επιχειρούμενης αλλαγής και βέβαια μακριά από την πολιτική ουσία του εγχειρήματος του Προγράμματος ¨Καλλικράτης¨.

Τέλος τους καλούμε από κοινού να διεκδικήσουμε ένα διαφορετικό μέλλον τόσο για τον θεσμό της Τ.Α όσο και για την ιδία μας την ζωή με βάση το πλαίσιο που καταθέσαμε στην πρόσφατη Γ.Σ της ΤΕΔΚ.


11 Ιανουάριου 2010


...

Δεν υπάρχουν σχόλια: