Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι:
 
Στην ερώτηση για την αποκατάσταση του Δρόμου του Φάρου, ο κύριος δήμαρχος απάντησε ότι δεν έχει εκδηλωθεί καμία διαρροή στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου στην περιοχή που να συνέβαλε στα κατολισθητικα φαινόμενα στον δρόμο Άγιος Κηρύκος – Φάρος. Αντιθέτως οι υπηρεσίες της περιφέρειας που προχώρησαν σε αυτοψία αποδίδουν την πτώση του δρόμου στις εργασίες διάνοιξης οικοπέδου σε ιδιοκτησία όμορη του δρόμου. Για την αποκατάσταση της κατάπτωσης έχει κληθεί ο υπαίτιος να προχωρήσει άμεσα σε εργασίες αποκατάστασης.
 
Το θέμα για το κλείσιμο των παραρτημάτων του ΙΚΑ παραπέμφθηκε σε επόμενη συνεδρίαση.
 
Στην συζήτηση που έγινε για την ΕΡΤ και την προκλητική απόφαση της κυβέρνησης, δεν έγινε δεκτή η πρόταση της ΛΑΣ αφού η πλειοψηφία υποστήριξε μόνο το αίτημα για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας της ΕΡΤ. Κρίνοντας για μια ακόμα φορά πως δεν αναγκαίο να υπάρχει στην απόφαση σαφή πολιτική καταγγελία των εμπνευστών και των υπευθύνων της αποδιάρθρωσης του δημόσιου χαρακτήρα της ενημέρωσης.
Ούτε να διεκδικηθεί η ανάκληση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δρομολόγησε όλες της επόμενες εξελίξεις που αφορούν την ΕΡΤ αλλά και δεκάδες φορείς του δημοσίου τους οποίους θα παραδώσουν στο μεγάλο κεφάλαιο, μέσα από τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις και τις απολύσεις εργαζομένων.
 
Τέλος στην συζήτηση για την «Μεταβατική περίοδο διαχείρισης ΑΣΑ στην Ικαρία» Η ΛΑΣ Τοποθετήθηκε υπέρ της σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια Βορειου Αιγαίου για την υλοποίηση της δράσης «Μεταβατική περίοδο διαχείρισης ΑΣΑ στην Ικαρία». Τοποθετήθηκε υπέρ στα σημεία του σχεδιασμού που αφορούν τις διαδικασίες προμήθειας του απαιτούμενου εξοπλισμού (Κοντέινερ – οχήματα,κλπ), και τις διαδικασίες υποκατάστασης των ΧΑΔΑ σε ΣΜΑ.
 
Ø Τοποθετήθηκε κατά στο σημείο του προτεινομένου σχεδιασμού που αφορά την χωροθέτηση στην Δ.Ε Αγίου Κηρύκου, στην περίπτωση που η πλειοψηφία επιμένει στην έωλη χωροθέτηση του ΣΜΑ, του «χώρου προσωρινής αποθήκευσης» και του «Πράσινου σημείου» στην συγκεκριμένη περιοχή της Δ.Ε Αγίου Κηρύκου. Εναλλακτικά προτείνουμε να χωροθετηθεί ο ΧΑΔΑ της Δ.Ε Αγίου Κηρύκου ως ΣΜΑ και η επεξεργασία των ανακυκλώσιμων να γίνεται (μετά από τις αναγκαίες παρεμβάσεις), στην Τεχνική βάση της Δ.Ε Αγίου Κηρύκου όπως άλλωστε γίνεται και σήμερα.