Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

ΠΟΙΟΣ ΕΛΕΓΕ ΑΛΗΘΕΙΑ; ΠΟΙΟΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ;

Θα ήταν πολύ εύκολο να σας πω: Τι έλεγε ο καθένας το 1992 όταν υπογραφόταν η συνθήκη του Μάαστριχτ; Τι ψήφισε τότε κάθε κόμμα; Τι έλεγε κάθε κόμμα; Ποιός ζητούσε δημοψήφισμα και ποιός το αρνιόταν; Τελικά σήμερα μετά από 18 χρόνια, ποιός αποδείχτηκε ότι είχε δίκιο; Και τι θα κάνουν τώρα εκείνοι που φάνηκε ότι έκαναν λάθος τότε κι είχαν άδικο; Αλλά εγώ θα σας πάω πιο πίσω. 31 χρόνια πίσω.

Στα 1979, μ΄ ένα βιβλιαράκι από τότε, που λέγεται: «Η ΠΑΛΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ. Ντοκουμέντο της Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ – Μάρτιος 1979»
«Με την ένταξη στην ΕΟΚ, η Ελλάδα γίνεται οργανικό μέλος, ενσωματώνεται σ΄ ένα απο τα κέντρα του ιμπεριαλισμού. Αυτό θα σημαίνει καθεστώς μεγαλύτερης εξάρτησης απο τον ιμπεριαλισμό, στο σύνολό του, χειρότερο από κάθε άλλη μορφή, με συνέπειες γενικότερες σ΄ όλη την πορεία της χώρας, και ειδικότερα, μεγαλύτερη περιπλοκή στην πορεία διευθέτησης των μεγάλων εθνικών μας θεμάτων (ΝΑΤΟ, Βάσεις, Αιγαίο) και του Κυπριακού. Σοβαρά αρνητικές θα είναι οι συνέπειες και σ΄ όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας και στις διάφορες κατηγορίες του πληθυσμού.
Γενικότερα από ταξική άποψη η ένταξη στην ΕΟΚ εκφράζει την ακόμα στενότερη οικονομική και πολιτική σύνδεση της ντόπιας μονοπωλιακής ολιγαρχίας και της αντίδρασης με τα ξένα μονοπώλια και το διεθνή ιμπεριαλισμό στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν τη μόνιμη και σταθερή κυριαρχία τους στη χώρα μας, να ενισχύσουν τον αυταρχισμό και την πολιτική καταπίεση σε βάρος των εργαζόμενων της χώρας μας, να συνεχίσουν την από κοινού καταλήστευση του ελληνικού λαού. Σκοπεύει στην ένταση των προσπαθειών τους για κατάπνιξη κάθε προοδευτικού κινήματος στη χώρα μας, για κλείσιμο του δρόμου προς βαθιές προοδευτικές αλλαγές στην ελληνική κοινωνία».

(Στη συνέχεια αναφέρω επιγραμματικά μόνο τους τίτλους των διάφορων κεφαλαίων ή και μερικές σημαντικές αλλά σύντομες παρατηρήσεις απ΄ το καθένα)
«Σ΄ αυτές όμως τις συνέπειες απο την ένταξη είναι ανάγκη να σταθούμε πιο συγκεκριμμένα:

1. Ένταση της εξάρτησης και του αυταρχισμού, περιπλοκές στην αντιμετώπιση εθνικών θεμάτων
- Θα ενταθεί η πολιτικοστρατιωτική εξάρτηση της χώρας ...
- Θα δυσκολευτεί παραπέρα η σωστή λύση των εθνικών προβλημάτων ...
- Η συμμετοχή της χώρας μας στους μηχανισμούς και τα όργανα της ΕΟΚ δε θα είναι ισότιμη ...
- Θα περιοριστεί περισσότερο η λάϊκή κυριαρχία, θα ενταθεί παραπέρα ο αυταρχισμός της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας ...
- Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ δεν αποτελεί αντίβαρο στην Αμερικανοκρατία και δεν σημαίνει απαλαγή από την καταθλιπτική επιρροή του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού...

2. Συνέπειες απο την ένταξη στους διάφορους τομείς της εθνικής οικονομίας
Με την ένταξη στην ΕΟΚ, η χώρα μας μπαίνει σ΄ ένα μονοπωλιακό και ιμπεριαλιστικό οργανισμό, όπου, εξαιτίας του πολύ μικρότερου οικονομικού και τεχνικού της δυναμικού, θα έχει να αντιμετωπίσει ένα σκληρότετο ανταγωνισμό, χωρίς τη δυνατότητα προστασίας ή ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας.

- Η ένταξη θα πλήξει την αγροτική οικονομία ...
Όλα αυτά συνθέτουν και υψηλότερο κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων μας. Με την κατάργηση των προστατευτικών μέτρων (δασμών, φόρων, εισφορών) στις εισαγωγές κοινοτικών αγροτικών προϊόντων και των απιδοτήσεων των καλιεργητικών μέσων, οξύνεται ο ανταγωνισμός σε βάρος των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Αυξάνεται το κόστος παραγωγής και μεγαλώνουν οι δυσκολίες για τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Θα πληγούν ειδικότερα μια σειρά βασικές παραδοσιακές καλλιέργειες, όπως η αμπελουργία, η καπνοκαλλιέργεια, η ελαιοκαλλιέργεια. Ιδιαίτερα οδυνητές θα είναι οι επιπτώσεις στην κτηνοτροφία μας, που απο άποψη τεχνολογίας, συγκέντρωσης της παραγωγής, φυλών ζώων, ζωοτροφών και αποδόσεων, είναι ασύγκριτα πιο καθυστερημένη από την κοινοτική

- Στον τομέα της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου ...
Άρχουσα τάξη έχει χαρακτηριστικά ομολογήσει ότι προσφέρει τον ορυκτό πλούτο σαν «προίκα» στην «φτωχή σε πρώτες ύλες ΕΟΚ».

- Στον τομέα της ενεργειακής οικονομίας και πολιτικής ...

- Στον τομέα της μεταποίησης και γενικότερα της βιομηχανίας ...
Η ολοκληρωτική κατάργηση των δασμών, ενώ δεν θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προιόντων μας στην ΕΟΚ, θα δημιουργήσει προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας, γιατί θάχουν να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό τόσο των κοινοτικών προϊόντων, όσο και εκείνων που θα εισάγονται, με βάση το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο της ΕΟΚ, από τρίτες χώρες. Έτσι ένα ακόμα μεγαλύτερο μέρος της εσωτερικής αγοράς θα καταληφθεί από ξένα προϊόντα. Ταυτόχρονα οι δυνατότητες κρατικής ενίσχυσης της εθνικής βιομηχανίας και προγραμματισμένης εκβιομηχάνισης σχεδόν εκμηδενίζονται με την ένταξη. Θα περιοριστεί σημαντικά ο δημόσιος τομέας στη βιομηχανία. Ακόμα και στις κρατικές προμήθειες τα δυτικοευρωπαικά μονοπώλια θα έχουν ίσες, με τις ντόπιες επιχειρήσεις, δυνατότητες συμμετοχής. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα προσπαθήσουν να επιζήσουν και να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, εντείνοντας τη διαδικασία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης της παραγωγής τους, καθώς επίσης, και κυρίως, εντείνοντας την εκμετάλευση και το ξεζούμισμα της εργατικής τάξης, με την εντατικοποίηση της εργασίας, τις απλολύσεις, τον περιορισμό, με κάθε μέσο, των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και των ελευθεριών των εργαζομένων. Μια τέτοια όμως κατεύθυνση (...) δεν πρόκεται γενικά να σώσει τις ελληνικές επιχειρήσεις.

- Στον τομέα του τραπεζικού και ασφαλιστικού συστήματος ...

- Στους υπόλοιπους τομείς: μεταφορές, τουρισμό, παροχή υπηρεσιών ...

- Ειδικότερα στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας ...

- Συνέπειες στο εξωτερικό εμπόριο ...
Θα ενταθεί η ελλειμματικότητα (...) οι εισαγωγές εμπορευμάτων και ιδίως των «μη βασικών», μαζί και των ειδών πολυτελείας, θα αυξηθούν σαν αποτέλεσμα της κατάργησης κάθε δασμολογικού ή άλλων εμποδίων. Τα προβλήματα του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών της χώρας θα οξυνθούν με την καθιέρωση της αρχής της ελεύθερης διακίνησης των κεφαλαίων που θα επιτρέψει την ανάπτυξη μιας ροής κεφαλαίων προς το εξωτερικό τόσο απο τα ξένα μονοπώλια όσο κι από τους ντόπιους κερδοσκόπους. Και για να την περιορίσει η κυβέρνηση θα καταφύγει στην παραχώρηση όλο και περισσότερων προνομίων, απαλλαγών και ασυδοσίας στο κεφάλαιο γενικά, και ιδιαίτερα στο ξένο.

- Στο δημοσιονομικό τομέα ...
Γενικότερα στο δημοσιονομικό τομέα θα καθρεφτιστεί το συνολικό κόστος της ένταξης, που η κυβέρνηση με διάφορους τρόπους επιδιώκει να το φορτώσει στο λαό. Αυτό θα γίνει κύρια με την παραπέρα αύξηση της φορολογίας. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα αξιοποιηθεί και η καθιέρωση του νέου συστήματος που επιβάλλει η ΕΟΚ, του φόρου προστιθέμενης αξίας. Θα γίνει επίσης με την αύξηση των τιμών, σαν αποτέλεσμα ανάμεσα στα άλλα και της κατάργησης των επιδοτήεων στα αγροτικά προϊόντα.

- Στις βιοτεχνικές και στις άλλες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ...
Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και κεφαλαίων θα εντείνει τον ανταγωνισμό. Θα επιδεινωθούν οι όροι λειτουργίας των μικροεπιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, εμπορίου και υπηρεσιών και θα στενέψουν τα περιθώρια επιβίωσής τους. Ιδιαίτερα για κείνες που η λειτουργία τους είναι ανταγωνιστική προς τα συμφέροντα των μονοπωλίων και των πολυεθνικών εταιρειών .

- Θα ενταθεί γενικότερα ο εξαρτημένος, συμπληρωματικός – περιθωριακός και ανορθολογικός χαρακτήρας της οικονομίας μας ...

3. Επιπτώσεις απο την ένταξη σε άλλους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής και του επικοδομήματος
- Προσαρμογή της εκπαίδευσης και της επιστήμης στα συμφέροντα των κοιναγορίτικων μονοπωλίων» ...

Άλλα κεφάλαια του εν λόγω βιβλίου είναι :
- «Επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των συνθηκών εργασίας και της ζωής των εργαζόμενων» ...
- «Επιπτώσεις απ΄ την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων» ...

Ξέρω: Όλα αυτά είναι «ξύλινη γλώσσα», «που τα θυμήθηκες τώρα», «κι άλλοι τα λένε πια αυτά». Ξέρω.
Όμως:
· Είναι επιτέλους η ώρα να μιλήσουμε σοβαρά για το θέμα «Ε.Ε.». Όσοι τολμούν δηλαδή.
· Έγινε όλα αυτά τα χρόνια κάτι διαφορετικό απ΄ αυτά που πρόέβλεψε το ΚΚΕ;
· Είναι η ώρα κάποιος να μου πει ποιός είναι ο λόγος που μας συμφέρει να είμαστε στην ΕΕ; Ή ακόμα και ποιός είναι ο λόγος που δε πρέπει ή δεν μπορούμε να φύγουμε απ΄ την ΕΕ;
· Υπάρχει κάποιος τομέας που δικαιώθηκαν οι αναλύσεις όσων μιλούσαν για «χρυσά κουτάλια» ή για « ΕΟΚ των εργαζομένων» ή για «εξίσωση δικαιωμάτων των ελλήνων εργαζόμενων με τους ευρωπαίους» ή για κάτι άλλο απ΄ τις μπούρδες που μας πουλούσαν τότε;
· Είναι η ώρα όσοι λένε «μας τα έλεγε το ΚΚΕ» να βγάλουν γενικότερα συμπεράσματα.
· Είναι ώρα όσοι τα βάζουν σήμερα με την ΕΕ και τις μεθόδους της να σκεφτούν που τα ήξερε το ΚΚΕ και τα έλεγε.
· Είναι ώρα να σκεφτούν ... γιατί τα άλλα κόμματα ... «δεν τα ήξεραν»; Και χειρότερα, αν ήξεραν γιατί δεν έλεγαν την αλήθεια κι έλεγαν «άλλα»;
· Είναι ώρα να σκεφτούν ότι αφού το ΚΚΕ έλεγε αλήθεια τότε με την ΕΟΚ, αφού έλεγε αλήθεια τότε με το Χρηματιστήριο, τότε με το Μάαστριχ, τότε με τον Οτσαλάν, τότε με τη Σερβία, με το Ιράκ, με το Αφγανιστάν ... μήπως είναι καιρός να βγάλεις το συμπέρασμα ότι:
- το ΚΚΕ κάνει σωστές εκτιμήσεις γιατί στηρίζει τις αναλύσεις του στην πιο επιστημονική μεθοδολογία: στη διαλεκτική και το μαρξισμό.
- σου λέει την αλήθεια γιατί είναι το κόμμα που δεν έχει κρυφά από σένα, αφού είναι το κόμμα σου κι όχι κόμμα των καπιταλιστών ή κόμμα που το έφτιαξαν οι καπιταλιστές για ανάχωμα
- σου λέει την αλήθεια και για όλα τα άλλα ; Για τη δουλιά σου, για τα μεροκάματα, για τις συντάξεις, για το αύριο.
Του Μάνου Δούκα


Δεν υπάρχουν σχόλια: