Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

Ερώτηση για τις ελλείψεις προσωπικού στο Νοσοκομείο Λήμνου και τα Κέντρα Υγείας Λέσβου

Ερώτηση για τις ελλείψεις προσωπικού στο Νοσοκομείου της Λήμνου και το Τοπικό Ιατρείο Μύρινας Λήμνου του Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης κατέθεσαν στη Βουλή προς τον υπουργό Υγείας οι βουλευτές του ΚΚΕ Σταύρος Τάσσος, Γιώργος Λαμπρούλης και Διαμάντω Μανωλάκου.

Αναλυτικά αναφέρουν:

Σοβαρά προβλήματα υπάρχουν στη λειτουργία του Νοσοκομείου της Λήμνου αλλά και το Τοπικό Ιατρείο Μύρινας Λήμνου του Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης, εξαιτίας και των μεγάλων ελλείψεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού.

Τα προβλήματα των παραπάνω υπηρεσιών υγείας αναδείχθηκαν και με την πρόσφατη κινητοποίηση των σωματείων εργαζομένων στο Δημόσιο, αλλά και του σωματείου των συνταξιούχων της Λήμνου στο Νοσοκομείο της Λήμνου.

Σύμφωνα με στοιχεία των σωματείων των εργαζομένων, από τις 43 οργανικές θέσεις γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων που προβλέπει ο υπάρχον ελλιπής Οργανισμός του Νοσοκομείου Λήμνου, είναι καλυμμένες μόνο οι 28 από τις οποίες οι 5 από επικουρικούς και όχι μόνιμους γιατρούς.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν ελλείψεις σε ειδικότητες χειρουργού, αναισθησιολόγου, παθολόγου, γενικής ιατρικής, ορθοπεδικού, οφθαλμίατρου, ακτινολόγου και ουρολόγου. Δεν υπάρχουν καθόλου γιατρός εργασίας, σημαντική ειδικότητα για την πρόληψη και αντιμετώπιση εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και παθήσεων, οδοντίατρος, νευρολόγος, ογκολόγος, πνευμονολόγος και γαστρεντερολόγος.

Παράλληλα, οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και των κατοίκων του νησιού αναδεικνύουν την παραπέρα στελέχωση του νοσοκομείου με νέες ειδικότητες που θα νομοθετηθούν μέσα από ένα νέο Οργανισμό, αλλά και με τμήματα σημαντικά για την προστασία της ζωής όλων των κατοίκων, όπως είναι η δημιουργία και λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σ’ ένα σύγχρονο νοσοκομείο της εποχής μας, το 10% των κλινών που έχει, θα πρέπει να είναι Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, και σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, το 20% του ποσοστού των κλινών ενός νοσοκομείου πρέπει να είναι Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας.


Επιπλέον, έντονες είναι και οι διαμαρτυρίες των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών ταμείων του νησιού για την έλλειψη γιατρού στο Τοπικό Ιατρείο της Μύρινας Λήμνου του Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης για μεγάλα χρονικά διαστήματα και το αίτημα για διορισμό και δεύτερου μόνιμου γιατρού για να καλύπτονται οι ανάγκες τους.

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Νοσοκομείο της Λήμνου, όπως και άλλα νοσοκομεία της χώρας, έχει συγκεκριμένες αιτίες. Είναι οι πολιτικές των μέχρι τώρα κυβερνήσεων που συμπλέουν με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εμπορευματοποίηση της Υγείας. Είναι οι πολιτικές που αντιμετωπίζουν την υγεία του λαού με τη λογική του κόστους. Είναι οι πολιτικές που θέλουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν με επιχειρηματικά κριτήρια, αντιμετωπίζοντας τους ασθενείς ως πελάτες, και που παράλληλα μειώνουν την κρατική χρηματοδότηση προς τα νοσοκομεία. Οι κρατικοί προϋπολογισμοί μιλάνε από μόνοι τους. Για τα δημόσια νοσοκομεία προϋπολογίζεται για το 2019 νέο πετσόκομμα της κρατικής χρηματοδότησης, κατά 5,3% (65 εκατ. ευρώ), που έρχεται να προστεθεί στις μειώσεις κατά 24,1% στον κρατικό προϋπολογισμό του 2018 και κατά 28,8% στον κρατικό προϋπολογισμό του 2015.

Ερωτάται ο κ. υπουργός ποιες ενέργειες θα κάνει για:

• Την άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου Λήμνου κατ’ αρχάς με όλο το μόνιμο ιατρικό προσωπικό που προβλέπεται από τον ισχύοντα ελλιπή Οργανισμό του νοσοκομείου του νησιού αλλά και την πρόσληψη όλου του αναγκαίου προσωπικού ώστε να καλύπτονται πλήρως οι σύγχρονες, πραγματικές ανάγκες των κατοίκων.

• Τη δημιουργία και λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας με όλο το μόνιμο προσωπικό και τον εξοπλισμό που προβλέπεται για τις μονάδες αυτές.

• Τον άμεσο διορισμό δεύτερου μόνιμου γιατρού για το Τοπικό Ιατρείο Μύρινας Λήμνου του Κέντρου Υγείας Μυτιλήνης;.

Δεν υπάρχουν σχόλια: