Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΣΕ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΟΕΚ

Ανακοίνωση των εκλεγμένων περιφερειακών και δημοτικών συμβουλών με τον συνδυασμό της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο Βόρειο Αιγαίο

Η κατάργηση των δύο οργανισμών στρέφεται ενάντια στο σύνολο των εργαζόμενων και αποσκοπεί να βάλει στο χέρι τα αποθεματικά τους και την περιουσία τους. Να σημειώσουμε ότι:
1) Δεν χρηματοδοτούνται από το κράτος, είναι αυτάρκεις οικονομικά και χρηματοδοτούνται μόνο από τις εισφορές εργαζόμενων και εργοδοτών.
2) Έχουν τεράστια αποθεματικά στα ταμεία τους της τάξης του 1 δις !.
3) Τους οφείλονται εργοδοτικές εισφορές παρακρατηθείσες από το ΙΚΑ της τάξης των 4 δις !.
4) Έχουν ακίνητη περιουσία της τάξης των 15 δις ! η οποία έχει ανεγερθεί από τις εισφορές των εργαζόμενων.

Το κλείσιμο των δύο οργανισμών θα έχει σαν αποτέλεσμα:
1) Την κατάργηση ετήσιας επιδότησης ενοικίου 120.000 οικογενειών.
2) Την κατάργηση παροχής 10.000 άτοκων δανείων αγοράς και επισκευών κατοικιών όπως των 85.000 χορηγηθέντων δανείων Α' κατοικίας επιδοτούμενου επιτοκίου καθώς και άτοκων δανείων πολυτέκνων και ανάπηρων σε τραπεζικά επιτόκια.
3) Καταργείται το κατασκευαστικό πρόγραμμα εργατικών κατοικιών της χώρας που περιλαμβάνει 1300 ημιτελείς, έτοιμες προς παράδοση κατοικίες καθώς και δημοπρατημένους οικισμούς, έτοιμους για έναρξη εργασιών.
4) Οδηγεί στο κλείσιμο 25 βρεφονηπιακούς σταθμούς της εργατικής εστίας που απασχολούν, εκπαιδεύουν και σιτίζουν δωρεάν 2.500 παιδιά σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις κατασκευασμένες από τις εισφορές των εργαζόμενων.
5) Καταργούν τα δελτία κοινωνικού τουρισμού, όπως και τα δελτία θεάτρου και βιβλίων, επηρεάζοντας έτσι τους απασχολούμενους στον ξενοδοχειακό και εμπορικό κλάδο.
6) Τέλος οδηγούν στον καιάδα της ανεργίας πάνω από 1.700 εργαζόμενους και των δύο οργανισμών.

Απαιτούμε τη διατήρηση και ενίσχυση των δύο οργανισμών καθώς και όλων των παροχών τους, χωρίς καμία απόλυση του προσωπικού τους, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα το κοινωνικό τους έργο.

- Να μην περάσουν τα σχέδια κυβέρνησης, τρόικας για κατάργηση των οργανισμών.
- Άμεση καταβολή από το ΙΚΑ των 4 δις που παράνομα παρακρατεί από τους οργανισμούς.
- Απόδοση όλων των τρεχουσών εισφορών στους οργανισμούς.
- Άμεση κρατική χρηματοδότηση.
- Να ξεπαγώσουν όλα τα προγράμματα του ΟΕΚ.
- Ενίσχυση του κατασκευαστικού προγράμματος.
- Σταθερή, μόνιμη δουλειά για όλους τους εργαζόμενους των οργανισμών.
- Να μην κλείσει κανένας βρεφονηπιακός σταθμός - καμία απόλυση.
 
Οι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Βορείου Αιγαίου καταγγέλλουν την κατάργηση των μοναδικών φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα, δηλαδή των οργανισμών Εργατικής κατοικίας και Εργατικής Εστίας. Κατάργηση η οποία είναι αποτέλεσμα της ψήφισης της σχετικής διάταξης από τα κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση αποδεχόμενοι το μνημόνιο που στρέφεται ενάντια στους εργαζόμενους της χώρας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: