Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Κερδοφόρες οι μισές και το 2011 !

Στη «δίνη» των αποκρατικοποιήσεων οι 4 από τις 5 πιο ...κερδοφόρες
 
Εντυπωσιακή αντοχή στις συνέπειες της οικονομικής κρίσης συνέχισαν να επιδεικνύουν και το 2011 πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, αφού σχεδόν οι μισές (46,4%) εμφανίστηκαν κερδοφόρες, βάσει των επίσημων ισολογισμών που επεξεργάστηκε η εταιρεία ICAP!
 
Η εταιρεία εξέτασε και επεξεργάστηκε τους δημοσιευμένους ισολογισμούς 22.573 επιχειρήσεων για το 2011. Οι 4.458 ήταν βιομηχανικές, οι 5.887 εμπορικές, οι 7.143 επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (πλην τραπεζών - ασφαλειών), οι 2.162 εταιρείες του τεχνικού - κατασκευαστικού τομέα, καθώς και 2.923 επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.
 
 
Παρότι η κατάσταση για τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους είναι απείρως χειρότερη, η ICAP κάνει λόγο για «δραματική επιδείνωση» σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνάς της. Ωστόσο, όταν για μια μεγάλη επιχείρηση ακόμη και η καταγραφή ζημιών σε κάποιες χρήσεις δεν είναι ασφαλής δείκτης για την πραγματική θέση της, είναι σαφές ότι χρησιμοποιείται και κάποια υπερβολή, ίσως για να δικαιολογηθούν και τα νέα προκλητικά προνόμια που θεσμοθετούνται υπέρ του κεφαλαίου αυτό το διάστημα.
 
Η ICAP ενοποιεί τους ισολογισμούς και κάνει σύγκριση με ανάλογα στοιχεία για το 2010. Στη βάση αυτή, είναι δυνατή μια σύγκριση που - όπως αναμενόταν - δείχνει την επιδείνωση ορισμένων δεικτών σε σχέση με το 2010. Ετσι: Στον τομέα των πωλήσεων προκύπτει μικρή υποχώρηση κατά 1,07% καθώς διαμορφώθηκαν σε 164,1 δισ. ευρώ το 2011 έναντι 165,9 δισ. ευρώ το 2010. Εντοπίζεται όμως αύξηση του κόστους των πωλήσεων, με συνέπεια τη μείωση των μεικτών κερδών κατά 8,8%. Γενικότερα, εκτιμήθηκαν ως πολύ μεγαλύτερες και οι λειτουργικές δαπάνες με αποτέλεσμα την εμφάνιση λειτουργικών ζημιών 4,3 δισ. ευρώ από οριακά κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ το 2010. Τα καθαρά κέρδη επιβαρύνθηκαν και από έξοδα προηγούμενων χρόνων, με συνέπεια να καταγραφούν ζημιές 7,62 δισ. ευρώ, από ζημιές 3,83 δισ. ευρώ το 2010. Υποχώρηση σημειώθηκε και στα κέρδη EBITDA, από τα οποία δεν έχουν αφαιρεθεί φόροι και αποσβέσεις, τα οποία διαμορφώθηκαν το 2011 σε 7,6 δισ. ευρώ από 10,9 δισ. ευρώ το 2010.
 
Επίσης, το σύνολο ενεργητικού των 22.573 επιχειρήσεων που εξετάστηκαν υποχώρησε κατά 2,8% το 2011 (σε 284,4 δισ. ευρώ), ενώ εντονότερη ήταν η αρνητική μεταβολή της αξίας των αποθεμάτων κατά 7,2%. Μείωση σημειώθηκε και στα ίδια κεφάλαια κατά 2,1%. Ο συνολικός δανεισμός τους υποχώρησε το 2011 κατά 4,7 δισ. ευρώ, λόγω της συρρίκνωσης του μακροπρόθεσμου δανεισμού κατά 9%. Αντίθετα, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 5,7%.
 

Σε κάθε περίπτωση, οι 10.468 επιχειρήσεις ήταν κερδοφόρες το 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρώτη πεντάδα των κερδοφόρων ανήκουν 4 εταιρείες που το Δημόσιο έχει ή είχε μερίδιο μετοχών, το οποίο πούλησε ή θέλει να πουλήσει!
Είναι οι: ΟΠΑΠ με κέρδη 702 εκατ. ευρώ. REGENCY ENTERTAINMENT ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ με κέρδη 435,6 εκατ. ευρώ. COSMOTE με κέρδη 388,8 εκατ. ευρώ. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) με κέρδη 177,1 εκατ. ευρώ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ με κέρδη 156,8 εκατ. ευρώ.
 
Προσοχή και σε μια ακόμη λεπτομέρεια. Οι 5 αυτές εταιρείες όχι μόνο είναι κερδοφόρες, αλλά το 2011 αύξησαν τα κέρδη τους κατά 51,6%, καθώς κατέγραψαν από κοινού κέρδη προ φόρου ύψους 1,86 δισ. ευρώ, έναντι κερδών ύψους 1,23 δισ. ευρώ το 2010!

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: