Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Από δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες, ημιαπασχολούμενους, ανέργους και συνταξιούχους με συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, αναζητούνται οι, ελαφρώς προκεχωρημένης ηλικίας, ανώνυμοι κύριοι ή κυρίες, που, κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια των πρώτων μηνών του 2010, σταμάτησαν στο δρόμο τον νεοεκλεγέντα πρωθυπουργό της χώρας και του προσέφεραν μισθούς (έναν ή περισσότερους) για τη σωτηρία της πατρίδας. Παρακαλούνται όπως προσέλθουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γκισέ του Φεστιβάλ Πετριάς προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία ταυτοποίησής τους.

Η εν λόγω διαδικασία θεωρείται απαραίτητη και η διεκπεραίωσή της υπερεπείγουσα δεδομένου ότι η παρατεταμένη ασάφεια σε ό,τι αφορά, τόσο τα ακριβή στοιχεία των επίδοξων χορηγών όσο και τις ακριβείς προσφορές τους… , νομιμοποίησε την in rem (κατά παντός υπευθύνου και ανευθύνου) γενίκευση των εισπρακτικών διαθέσεων της Κυβέρνησης. Όπως ακριβώς στις δημοσκοπήσεις καταλαμβάνει τη θέση του «καταλληλότερου» ο Κανένας, στις περικοπές και στο φορομπήξιμο κατέλαβε τη θέση του ανώνυμου ευεργέτη, ο Πάσα Ένας. Τελευταία μάλιστα, ευθυγραμμίστηκαν με το πνεύμα της περιρρέουσας προσφοράς και οι εργοδότες οι οποίοι θα θεωρούν από δω κι εμπρός, αυτονόητη την εφ’ άπαξ ή με δόσεις, παρακράτηση, των προσφορών του προσωπικού τους, στο πλαίσιο των ατομικών συμβάσεων.

Όσο δεν μπορούμε να αποδείξουμε, αγαπητοί αναζητούμενοι, ότι δεν ήμασταν εμείς που σταματήσαμε τον πρωθυπουργό στο δρόμο, οι γενικεύσεις και οι στρογγυλοποιήσεις προς τα κάτω, θα συνεχίζονται… Κι επειδή, δυστυχώς, δεν έγινε ως σήμερα γνωστή ούτε η ώρα ούτε το σημείο της συνάντησης προκειμένου να οικοδομήσουμε και να επικαλεστούμε άλλοθι…, παραμένουμε όλοι (μεταξύ άλλων) ένοχοι αυτυθυσίας…

Για το λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η άμεση στοχοποίηση των αυτόβουλων θυμάτων και η επικέντρωση της κυβερνητικής πολιτικής επ’ αυτών...
Απαραίτητα δικαιολογητικά: Α.Δ.Τ., ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, 2 ασπρόμαυρες φωτογραφίες, επικυρωμένο αντίγραφο των δύο τελευταίων εκκαθαριστικών, φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα και διεθνονομισματική ημερότητα.

Τζένη Κ, εφημ. "Το Ποντίκι"....


Δεν υπάρχουν σχόλια: