Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Ικαρία: έργα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013»

Ο Δήμος Ικαρίας  σας γνωστοποιεί ότι στην προσπάθεια του να αξιοποιήσει κάθε πηγή χρηματοδότησης για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του. Εξασφάλισε από το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» την οριστική ένταξη για το έργο «Βελτίωση υφιστάμενου δρόμου Λαγκάδα-Σελάδι», συνολικού προϋπολογισμού 548.704,07 ευρώ. Η συγκεκριμένη πρόταση ιεραρχήθηκε από την διοίκηση του δήμου ως απόλυτης προτεραιότητας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του οδικού δικτυού, το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δρόμος είναι μία βασική αρτηρία σύνδεσης των χωριών της Τ.Κ Καρκιναγρίου με όλο το νησί, που εξυπηρετεί την πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα λιμάνια. Καθώς και τη μετάβαση των μαθητών στα σχολεία τους, περνώντας  από χωματόδρομο με δύσκολες οδικές συνθήκες πάνω στο βουνό.
Θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα όλες οι αναγκαίες ενέργειες από τον δήμο Ικαρίας για την επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου.
Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι στο ίδιο επιχειρησιακό πρόγραμμα ο Δήμος μας έχει προτείνει  τα εξής έργα:

Α) «Εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Αγ. Κηρύκου» συνολικού προϋπολογισμού 261.918,45€
Β) «Εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Ευδήλου» συνολικού προϋπολογισμού 264.257,59€.
Γ)«Βελτίωση υφιστάμενου χωματόδρομου Αρέθουσα-Καραβόσταμο» συνολικού προϋπολογισμού   579.984,51€.
Κάνουμε επίσης γνωστό ότι κατατεθήκαν αυτές οι προτάσεις και όχι κάποιες άλλες  που ενδεχομένως να θεωρούνται μεγαλύτερης προτεραιότητας (π.χ βιολογικός καθαρισμός Φάρου) γιατί: Ήταν προετοιμασμένοι οι φάκελοι των έργων από παλιότερα (πριν το 2010), οι προϋπολογισμοί τους βρισκόταν στα όρια της πρόσκλησης του συγκεκριμένου προγράμματος, ενώ στα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που μεσολαβούσαν από την δημοσιοποίηση της πρόσκλησης μέχρι την υποβολή των προτάσεων, οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου προλάβαιναν να προετοιμάσουν τις μελέτες και να εξασφαλίσουν τις αδειοδοτήσεις μόνο για τα δυο γήπεδα. Σε ότι αφορά την τύχη των υπόλοιπων τριών προτάσεων αν και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ο έλεγχος όλων των προτάσεων, υπάρχουν ακόμα (σύμφωνα με ενημέρωση από την διαχειριστική αρχή του προγράμματος) ελπίδες για ένταξη ενός έργου.
Όλα τα προηγούμενα αναφέρονται πέρα από τις ανάγκες ενημέρωσης και σαν μια απάντηση σχετικά με την αξιοποίηση των διαθέσιμων «αναπτυξιακών προγραμμάτων»  από τον Δήμο Ικαρίας.

ΔΗΜΟΣ  ΙΚΑΡΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: