Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΑΣΟΚΤΟΝΙΑΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

Επιστολή της Διοίκησης του Σωματείου των εργαζομένων στην Δασοκτονία, με αίτημα την ένταξη του κλάδου στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Προς τον Υπουργό Εργασίας,

Με το παρόν έγγραφό μας θα θέλαμε να σας πούμε ότι τα μέλη του σωματείου μας είναι εργαζόμενοι που απασχολούνται με την καταπολέμηση του δάκου τη θερινή περίοδο.
Καθημερινά με τους ψεκαστήρες πλάτης που χρησιμοποιούν, ψεκάζουν και έρχονται σε επαφή με φάρμακα τα οποία είναι τοξικά, επικίνδυνα για την υγεία όπως το Lebaycid, που χρησιμοποιούνταν έως πέρυσι, ισχυρά τοξικό και περιλαμβάνεται στην οδηγία της Ε.Ε. με τα επικίνδυνα φυτοφάρμακα, το Timotheyt, το Factac κ.α.
Εργάζονται δε, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες εργασίας, μέσα σε χωράφια εκτεθειμένοι σε θερμοκρασίες που πολλές φορές ξεπερνούν του 40 C.

Είναι γνωστό ότι ως ανθυγιεινή εργασία νοείται η εργασία που κατά χρόνιο ερεθιστικό παράγοντα, (στην περίπτωσή μας τοξικά φάρμακα), δημιουργεί παθολογικά αίτια για την εκδήλωση κάποιας νόσου. Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των δυσμενών συνεπειών για την υγεία των εργαζομένων η Πολιτεία έχει θεσπίσει κάποια μέτρα, ώστε να προστατευτούν οι εργαζόμενοι.

Πέραν όμως των τεχνικών μέτρων, αλλά και ως αντιστάθμισμα και παροχή για την ιδιαιτερότητα των συνθηκών εργασίας χορηγούνται επιδόματα για βαριά και ανθυγιεινή εργασία. Δυστυχώς όμως η χορήγηση των επιδομάτων διαφέρει από κλάδο σε κλάδο.
Έτσι ενώ πολλές φορές επικρατούν ίδιες συνθήκες εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους, εντούτοις τυπικοί παράγοντες (νομοθετικό - μισθολογικό καθεστώς), στερούν εργαζόμενους από επιδόματα που παίρνουν άλλοι συνάδελφοί τους.

Έτσι και στο δικό μας κλάδο της δασοκτονίας δεν χορηγείται επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας και ζητάμε όπως αποκαταστήσετε ακόμη μια αδικία που υφίσταται ένας ακόμη κλάδος της κοινωνικής δραστηριότητας.
Έχουμε την πεποίθηση ότι είναι ώριμη η υλοποίηση του, διότι σήμερα έχει αρχίσει η συζήτηση για την επικινδυνότητα της εργασίας και η ανάλογη ένταξη τέτοιων δραστηριοτήτων σύμφωνα με τον τελευταίο Ν.3655/2008.


...

Δεν υπάρχουν σχόλια: