Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΡΑΛΥΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣΟΥ (άραγε γιατί ΜΟΝΟ ο Δήμος Αγιάσου;) έστειλε στο Υπουργείο των ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, την ακόλουθη αναφορά:

«Κύριε Υπουργέ
Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ένα μήνα πριν τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών τα Δημοτικά Συμβούλια αποφασίζουν μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Η διάταξη αυτή διατηρήθηκε και στο νέο νόμο 3852/10 για το Πρόγραμμα ‘Καλλικράτης’.
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι από τις 7-10-2010 και μέχρι 31-12-2010 (δηλαδή περίπου 3 μήνες !) ουσιαστικά παραλύει η λειτουργία των ΟΤΑ, αφού δε θα μπορούν να πάρουν αποφάσεις σε τρέχοντα ζητήματα όπως αποδοχές χρηματοδοτήσεων, εγκρίσεις μελετών, υποβολή προτάσεων για ένταξη δράσεων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ κλπ. Θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίζουν τουλάχιστον για τα ανωτέρω θέματα, δεδομένου ότι:
α) Υποτίθεται ότι υπάρχει (και πρέπει να υπάρχει) συνέχεια στη Διοίκηση.
β) Μέσω των Δημοτικών Συμβουλίων περνάνε οι επιχορηγήσεις στα υπαγόμενα ΝΠΔΔ και στα Σχολεία.
γ) Δεν έχει νόημα να ανοίγουν διάφορες προσκλήσεις από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ, από τη στιγμή που οι Δήμοι δε θα μπορούν ούτε να εγκρίνουν μελέτες που προσπαθούν μέσα από πολύχρονες γραφειοκρατικές διαδικασίες να ωριμάσουν, ούτε θα μπορούν και να υποβάλουν προτάσεις.
Παρακαλούμε να εξετάσετε το θέμα και να θεσπιστεί το ταχύτερο δυνατόν σχετική ρύθμιση».

πηγή: εφημ. "Δημοκράτης Μυτιλήνης."


....

Δεν υπάρχουν σχόλια: