Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

16 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Απόσπασμα από την είσοδο των συνέδρων:


Αθήνα 6 Απρίλη 2011 16ο συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας.
Athens, April 6, 2011 16th World Congress trade union federation.
Athènes, le 6 avril 2011 16e Congrès mondial de la fédération syndicale.
Athen, 6. April 2011 16. Weltkongress Gewerkschaftsverband.
Афины, 6 апреля 2011 16-й Всемирной конгрессе Федерации профсоюзов.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: