Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2009

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Στην Ικαρία υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Έχουν μείνει σε χρήση 3 ΧΑΔΑ (1 ανά Δήμο με βάση το σχεδιασμό του ΥΠΕΧΩΔΕ) και οι οποίοι φτάνουν σύντομα στον κορεσμό.
Η δε κατασκευή του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Ικαρίας δεν έχει καν ξεκινήσει, γεγονός που σημαίνει, ότι άμεσα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα μείωσης του όγκου των απορριμμάτων.

Οι ΟΤΑ της Ικαρίας έχουν προμηθευτεί μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού για την δημιουργία δικτύου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Ωστόσο λόγω της πεισματικής άρνησης των αδειοδοτημένων από τις υπηρεσίες σας Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων να ανταποκριθούν στης προτάσεις συνεργασίας των ΟΤΑ της Ικαρίας αυτή μέχρι και σήμερα δεν κατέστη
δυνατή.

Επιπλέον καθίσταται ουσιαστικά ανεφάρμοστη για αρκετούς Δήμους της Περιφέρειας, η κυβερνητική εξαγγελία (28/05/2008, δηλώσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί οικονομικών κινήτρων στους Δήμους μέσω του Συστήματος) με τους όρους που θα θέτει το σύστημα.
Συνεπώς επιβάλλεται το ΥΠΕΧΩΔΕ να λάβει υπόψη αυτή την παράμετρο και να δώσει σχετικές κατευθύνσεις στο σύστημα.
Οι Βουλευτές, Σταύρος Σκοπελίτης, Κώστας Καζάκος, Λίλα Καφαντάρη, Βέρα Νικολαΐδου, Διαμάντω Μανωλάκου, ΕΡΩΤΟΥΝ τους Υπουργούς: Εσωτερικών και Περιβάλλοντος χωροταξίας & Δημοσίων Έργων:

  • Με ποια μέτρα και πόσο σύντομα θα υποχρεωθούν τα αδειοδοτημένα από τις υπηρεσίες σας Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων (και ειδικότερα το σύστημα ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας ΕΕΑΑ) να δημιουργήσουν υποδομές στην Ικαρία και να ενισχύσουν οικονομικά τους δήμους της Ικαρίας,
  • Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προχωρήσουν για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος διάθεσης των απορριμμάτων στο Δήμο Αγ. Κηρύκου.
  • Με ποιες ενέργειες και πόσο σύντομα θα προχωρήσουν, χωρίς παλινωδίες, την διαδικασία για τη δημιουργία ΧΥΤΑ στην Ικαρία.
  • Πότε θα ξεκινήσει και με ποια χρηματοδότηση η δημιουργία του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων στην Ικαρία, όπως έχουν προτείνει οι ΟΤΑ του νησιού και όπως, στο βασικό του κορμό, προβλέπεται στο ισχύον Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠεΣΔΑ) Βορείου Αιγαίου.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: