Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2009

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΜΜΕ

Ο ιστότοπος του Αγωνιστικού Μετώπου ανοιχτός στα προβλήματα των εργαζομένων στα ΜΜΕ.

Συνάδελφοι,
Το Αγωνιστικό Μέτωπο Εργαζομένων στα ΜΜΕ έχει τώρα φωνή και στο Διαδίκτυο. Η άμεση επικοινωνία πρόσωπο με πρόσωπο είναι και θα παραμείνει ο βασικός και ουσιαστικότερος τρόπος για την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας, την οργάνωση της πάλης και την προώθηση των στόχων του Μετώπου. Υπάρχουν, όμως, πολλοί λόγοι για να αξιοποιήσουμε -και να αξιοποιήσετε- κι αυτό το μέσο επικοινωνίας.
Οι συνθήκες γκέτο και οι περιορισμοί στη συνδικαλιστική δράση που επιβάλλονται άμεσα ή έμμεσα από την εργοδοσία στα περισσότερα ΜΜΕ, η δυσκολία γρήγορης ενημέρωσης για τις πρωτοβουλίες του Μετώπου και τις έκτακτες δραστηριότητες του κινήματος με άλλα μέσα, είναι μερικοί από τους λόγους αυτούς.

Κάντε τις ιστοσελίδες του Αγωνιστικού Μετώπου Εργαζομένων στα ΜΜΕ χώρο προβολής των διεκδικήσεών σας ενάντια στο κεφάλαιο, που αφαιρεί από το λαό το δικαίωμά του στη δημοκρατική ενημέρωση και χρησιμοποιεί την ιδιοκτησία του στα ΜΜΕ για να θησαυρίζει, να τα αξιοποιεί ως πολιτικό μοχλό και να προωθεί κάθε λογής αντιδραστική άποψη επηρεάζοντας τη συνείδηση των εργαζομένων και του λαού γενικότερα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, στείλτε μας πληροφορίες από τους τόπους δουλειάς, διεκδικήστε και παλέψτε μαζί μας, αξιοποιώντας και το Διαδίκτυο.
www.mediafront.gr


...

Δεν υπάρχουν σχόλια: