Τρίτη, 28 Ιουλίου 2009

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΝΑΤΑΙ...

  • «Η εταιρεία δύναται να μεταβάλλει τη θέση, τον τίτλο, η και τα καθήκοντα του υπαλλήλου η και να αναθέτει νέα, χωρίς όλα αυτά να θεωρούνται βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας».
  • «Η εταιρεία δύναται να μεταφέρει την εργασιακή σχέση η και να δανείζει τις υπηρεσίες του υπαλλήλου σε άλλη εταιρεία του ομίλου. Ο υπάλληλος παρέχει ρητώς και αμετακλήτως την συναίνεση του σε αυτό, χωρίς οι ενέργειες αυτές να αποτελούν βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας».
  • «Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μετακινεί τον υπάλληλο είτε προσωρινά, είτε οριστικά οπουδήποτε εντός της ελληνικής επικράτειας».
  • «Η εταιρεία στα πλαίσια εφαρμογής συστήματος ελαστικής εργασίας μπορεί να διαφοροποιεί το ωράριο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εργασίας».
  • «Η παροχή υπηρεσιών του Υπαλλήλου και η εκτέλεση των καθηκόντων του θα γίνεται κατά τρόπο που εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες της εταιρείας».
  • «Ο Υπάλληλος να απέχει από κάθε ενέργεια που μπορεί να προβεί σε βάρος των συμφερόντων της εταιρείας και να επιδεικνύει την προσήκουσα συμπεριφορά η οποία δεν προσβάλλει την επιχειρηματική εικόνα, φήμη και υπόληψη της εταιρείας. Να μην προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις η δημοσιεύματα που αφορούν άμεσα η έμμεσα την εταιρεία».

Που αναφέρονται όλα αυτά; Μα στις νέες συμβάσεις εργασίας που καλούνται να υπογράψουν οι εργαζόμενοι στην πρώην Ολυμπιακή. Κάποιοι τα φώναζαν και προειδοποιούσαν...

ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΚΛΑΒΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΟΠΩΣ Η MIG

..

Δεν υπάρχουν σχόλια: