Πέμπτη, 25 Μαρτίου 2010

ΔΙΑΜΑΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3050/02 ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.


Θέμα : Καταπάτηση ρυθμίσεων του Νομού 3050/02 από τον Ο.Α.Ε.Ε

Αξιότιμοι κύριοι
Τους τελευταίους μήνες ένα σοβαρό πρόβλημα απασχολεί έντονα την πλειονότητα των επαγγελματιών της επαρχίας Ικαρίας . Το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε από την αυθαίρετη - κατά την άποψη μας – ενέργεια της διοίκησης του Ο.Α.Ε.Ε να καταστρατηγήσει τις διατάξεις του Νομού 3052/02 (Άρθρο 9), που δίνουν την δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρεωτική ασφάλιση εκείνων των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε γεωγραφικά διαμερίσματα με πληθυσμό κάτω των 2000 και σε μερικές περιπτώσεις και κάτω των 1000 κατοίκων. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν μια σειρά εισοδηματικά κριτήρια (ο μέσος όρος των εισοδημάτων των 3 τελευταίων χρόνων που προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα δεν θα υπερβαίνει το 500πλασιο του εκάστοτε ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη).
Η διοίκηση του Ο.Α.Ε.Ε με βάση την υπηρεσιακή εγκύκλιο 133 - 24/11/2009 που μνημονεύει τόσο δυο αποφάσεις του Δ.Σ Ο.Α.Ε.Ε όσο και ένα υπηρεσιακό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, "Καταργεί" στην πράξη τις ευνοϊκές ρυθμίσεις της νομοθεσίας με προφανή σκοπό να αυξήσει τα έσοδα του οργανισμού.

Αυτή η εξέλιξη όμως θα έχει σοβαρές συνέπειες όχι μόνο στην οικονομική επιβάρυνση των μέχρι πρότινος ευνοηθέντων από την νομοθεσία επαγγελματιών, αλλά και για μεγάλο μέρος του κοινωνικού ιστού της επαρχίας μας της οποίας οι αυτοαπασχολούμενοι αποτελούν μεγάλο τμήμα του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Σε ότι μας αφορά πιστεύουμε πως οι λόγοι που οδήγησαν στην θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης ρύθμισης (Άρθρο 9) στον νομό 3050/02 όχι μόνο δεν έπαψαν να υφίστανται αλλά αντιθέτως επιδεινώθηκαν τόσο από την πίεση που ασκεί η εξελισσόμενη οικονομική κρίση και στην τοπική κοινωνία όσο κι η εφαρμοζόμενη πολιτική σε καθοριστικούς τομείς που επηρεάζουν και την δραστηριότητα της πλειονότητας των επαγγελματιών της επαρχίας μας (μεταφορές , φορολογική πολιτική , κλπ).
Με βάση όλα τα προαναφερθέντα απευθύνουμε ένα ερώτημα στο οποίο περιμένουμε μια σαφή απάντηση, είναι σύννομη διαδικασία να αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων ενός νομού από μια απλή εγκύκλιο και μια διοικητική απόφαση ενός οργανισμού, και αν ναι από πότε;

Κλείνοντας την επιστολή μας καταγγέλλουμε τις μεθοδεύσεις της διοίκησης του Ο.Α.Ε.Ε., και καλούμε το αρμόδιο υπουργείο να υπερασπιστεί την εφαρμογή του νομού που φέρει και την δική του έγκριση. Σχετικά με την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3050/ 02 (Άρθρο 9) πιστεύουμε πως αυτή μπορεί ακόμα και σήμερα να εφαρμοστεί σε όσους πραγματικά την δικαιούνται (όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος), χωρίς να θεωρούνται συλλήβδην όλοι οι επαγγελματίες παραβάτες.

Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να δοθεί από το υπουργείο μια ξεκάθαρη λύση πάνω στο συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά και μια πειστική απάντηση στο ερώτημα που τίθεται από την πλειονότητα των επαγγελματιών της επαρχίας μας (που πλήττονται από την σχεδιαζόμενη κατάργηση της ευνοϊκής ρύθμισης) σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να επιβιώσουν οι ίδιοι και τα παιδιά τους σε αυτή την ακριτική περιοχή της χώρας μας.

Με εκτίμηση
Οι ΔΗΜΑΡΧΟΙ

ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ: Σπύρος Τέσκος
ΕΥΔΗΛΟΥ: Στυλιανός Σταμούλος
ΡΑΧΩΝ: Φανούρης Καρούτσος

...


Δεν υπάρχουν σχόλια: