Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ"

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ : Οφειλές της ναυτιλιακής εταιρείας «ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» και μέτρα για τη σωστή ακτοπλοϊκή σύνδεση των νησιών που εξυπηρετούσε
 
23/10/12
 
Προς τον Υπουργό Ναυτιλίας
 
Επανειλημμένες είναι οι καταγγελίες των ναυτεργατικών σωματείων ΠΕΜΕΝ - ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ για την ναυτιλιακή εταιρεία  «ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ» πλοιοκτήτρια εταιρεία του Ε/Γ Ο/Γ «ΣΑΜΟΣ ΣΠΙΡΙΤ».
 
Συγκεκριμένα:
Η εταιρεία εγκατέλειψε απλήρωτους τους ναυτεργάτες μέλη του πληρώματος οι οποίοι εντάχθηκαν από τις 26/9/2011 στο ν. 3816/2010 «Περί εγκατάλειψης στην αλλοδαπή ή ημεδαπή Ελλήνων ναυτικών». Οι ναυτεργάτες αποζημιώθηκαν μέρος των δεδουλευμένων αποδοχών τους (27.389,64ευρώ) από το ΝΑΤ.
 
Μέχρι σήμερα η εταιρεία οφείλει προς το ΝΑΤ το ποσό των 236,771,07 ευρώ (σχ. έγγραφο ΝΑΤ αριθμ. 81963/7-9-2012)από φύλλα εκκαθάρισης ναυτολογίων.
Επίσης υπάρχει δικαστική απόφαση για συντηρητική κατάσχεση στο ποσό των 80.000 ευρώ για τους ναυτεργάτες.
Το πλοίο είχε την επιδοτούμενη δρομολογιακή γραμμή Φούρνοι - Θύμαινα - Άγιος Κήρυκος - Καρλόβασι - Βαθύ με μίσθωμα 5.551,66 ευρώ ανά ταξίδι μέχρι τις 31/10/2011 με την αριθμό92/31-10-2008 σύμβαση ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας με το ΥΝΑ δηλαδή η ετήσια επιδότηση έφτανε σε 1.500.000 ευρώ, ενώ η εταιρεία δεν εφάρμοσε την τριετή Σύμβαση και αυτή έχει λήξει από τις 31/10/2011 χωρίς να έχει εκπέσει η εγγυητική επιστολή των 200.000 ευρώ.
Το παραπάνω πλοίο αντικαταστάθηκε από το Ε/Γ «Παναγία Θεολόγος» χωρίς την δυνατότητα μετακίνησης οχημάτων και εμπορευμάτων, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους των νησιών.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ.Υπουργός:
  • Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει εκπέσει η εγγυητική επιστολή των 200.000 ευρώ;
  • Γιατί δεν έχει προκηρυχθεί μέχρι σήμερα και πότε πρόκειται να γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός για την εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία;
  • Ποιες είναι οι ενέργειες των εμπλεκομένων υπηρεσιών (ΝΑΤ, Δ.Ο.Υ. πλοίων) για την είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών από τις ασφαλιστικές εισφορές προς το ΝΑΤ.
Ο βουλευτής
Χρήστος Κατσώτης
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: