Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2014

ΟΑΕΔ: Κόβει από τους ανέργους και τα δίνει στις επιχειρήσεις

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Κόβει από τους ανέργους και τα δίνει στις επιχειρήσεις
Με τον προϋπολογισμό του 2015, μόλις ένα στα τρία ευρώ από τα έσοδα κατευθύνεται για τη στοιχειώδη προστασία όσων δεν έχουν δουλειά

Του Χρήστου ΜΑΝΤΑΛΟΒΑ
Πριν λίγες μέρες εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τη Διοίκηση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ένας ακόμα ταξικός προϋπολογισμός για το έτος 2015. Ο προϋπολογισμός δεν εξασφαλίζει καμιά ουσιαστική προστασία, κανένα μέτρο πραγματικής ανακούφισης των ανέργων και των οικογενειών τους. Μειώνεται παραπέρα το κονδύλι για τα επιδόματα ανεργίας, ενώ αυξάνεται το «ζεστό» και «τζάμπα» χρήμα που πάει στους επιχειρηματίες, με τη μορφή των προγραμμάτων επιδότησης θέσεων εργασίας.
Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του 2015 προβλέπει μόλις 992 εκ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας, που αντιστοιχούν στο 33,7% των εσόδων του. Δηλαδή, μόλις ένα στα τρία ευρώ από τα έσοδα του Οργανισμού κατευθύνεται προς τους ανέργους. Αντίστροφα, τα «προγράμματα απασχόλησης», που κατά κύριο λόγο απευθύνονται και υπηρετούν τις επιχειρήσεις, «καταβροχθίζουν» 600 εκ. ευρώ, δηλαδή το 22,37% των συνολικών δαπανών του ΟΑΕΔ.

Η σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια επαληθεύει ότι ο ΟΑΕΔ μειώνει συνεχώς τα ποσά που διαθέτει για τα επιδόματα ανεργίας και αυξάνει τα κονδύλια για την επιχορήγηση των επιχειρήσεων. Ετσι, για το επίδομα ανεργίας, ο ΟΑΕΔ έδωσε:
 • 1,737 δισ. ευρώ το 2012.
 • 1,350 δισ. ευρώ το 2013.
 • 1,449 δισ. ευρώ το 2014.
 • Οπως αναφέραμε, για το 2015 προϋπολογίζονται μόλις 992 εκατομμύρια ευρώ.
Με άλλα λόγια, το κονδύλι για το επίδομα ανεργίας μεταξύ των ετών 2012 - 2014 μειώθηκε κατά 16,5%. Από τη σύγκριση του ποσού που δόθηκε το 2012 με το ποσό που έχει προϋπολογιστεί για το 2015, προκύπτει ότι μέσα σε τέσσερα χρόνια η μείωση φτάνει το 42,9%, παρά το γεγονός ότι την ίδια περίοδο η ανεργία στην Ελλάδα τριπλασιάστηκε!

Σύμφωνα με την Ελληνιστική Στατιστική Υπηρεσία, το μέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας το 2012 έφτασε το 24,4% και το 2013 στο 27,5%! Αριθμητικά, ο μέσος όρος των ανέργων, όπως προκύπτει από τα τριμηνιαία στοιχεία, το 2012 ανήλθε στα 1,195 εκατομμύρια, το 2013 στα 1,330 εκατομμύρια και το 2014 έχει φτάσει τα 1,284 εκατομμύρια.

Με βάση τα παραπάνω, είναι αναπόφευκτο να μειώνεται διαρκώς και το ποσοστό των ανέργων που επιδοτούνται, παρά το γεγονός ότι έχει συρρικνωθεί δραστικά το ύψος του επιδόματος (ΠΥΣ 6/2012, από 461 σε 361 ευρώ) προκειμένου τα ψίχουλα που προϋπολογίζονται κάθε χρόνο να μοιράζονται σε περισσότερους ανέργους. Ετσι, το Νοέμβρη του 2013 το ποσοστό των επιδοτούμενων ανέργων ήταν 12,3% και το Δεκέμβρη του 2013 σχεδόν 16%. Ομως το 2014, έφτασε το 10% τον Απρίλη, το 8,2% τον Ιούνη και το 9,2% τον Ιούλη!

Αυξάνεται το χρήμα στις επιχειρήσεις
Αντιστρόφως ανάλογα αυξάνεται η επιδότηση στις επιχειρήσεις για να κάνουν βραχύχρονες προσλήψεις. Για τα λεγόμενα Προγράμματα Απασχόλησης ο ΟΑΕΔ:
 • Το 2012 έδωσε 433 εκ. ευρώ,
 • το 2013 έδωσε 430 εκ. ευρώ,
 • το 2014 έδωσε 470 εκ. ευρώ.
 • Το 2015 το ποσό που προβλέπεται είναι 600 εκατομμύρια ευρώ.
Το κονδύλι για τις επιχειρήσεις μεταξύ των ετών 2012 - 2014 αυξήθηκε κατά 8,5%. Πολύ μεγαλύτερη είναι η αύξηση συγκρίνοντας το ποσό που δόθηκε στις επιχειρήσεις το 2012, με το ποσό που υπολογίζεται ότι θα δοθεί για το 2015. Στη βάση αυτή, η αύξηση φτάνει το 38,56%!
Σε αυτά τα ποσά πρέπει να προστεθούν και τα ποσά που προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που κι αυτά, με διάφορα προσχήματα, προορίζονται για την «επιδότηση κόστους εργασίας επιχειρήσεων», όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, για το σκοπό αυτό:
 • Το 2012 δόθηκαν 104 εκ. ευρώ,
 • το 2013 δόθηκαν 200 εκ. ευρώ,
 • το 2014 δόθηκαν επίσης 200 εκ. ευρώ.
 • Το 2015 υπολογίζεται να δοθούν 130 εκατομμύρια ευρώ.
Αθροιστικά, τα ποσά που δόθηκαν για τα Προγράμματα Απασχόλησης και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι:
 • 537 εκ. ευρώ το 2012,
 • 630 εκ. ευρώ το 2013,
 • 670 εκ. ευρώ το 2014.
 • Το 2015 θα δοθούν 730 εκ. ευρώ.
Από τα παραπάνω προκύπτουν δύο στοιχεία:
 • Πρώτο, μεταξύ των ετών 2012 και 2015 τα συνολικά ποσά που δίνονται στα χέρια των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 36%.
 • Δεύτερον το 2012, για κάθε ένα ευρώ που δινόταν στις επιχειρήσεις, δίνονταν 3,23 ευρώ στο επίδομα ανεργίας. Το 2015 υπολογίζεται ότι για κάθε ένα ευρώ στις επιχειρήσεις, μόλις 1,35 ευρώ θα δίνεται στο επίδομα ανεργίας. Η σχέση δηλαδή μεταβάλλεται σταθερά υπέρ της επιδότησης της εργασίας, όπως ονομάζουν τα βραχύχρονα προγράμματα απασχόλησης, σε βάρος ακόμα κι αυτής της στοιχειώδους επιδότησης μιας μερίδας των ανέργων.
Μοχλός γενίκευσης της «ελαστικότητας»
Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι ο ΟΑΕΔ απαλλάσσεται χρόνο με το χρόνο από τα «βαρίδια» του παρελθόντος, που ήταν η στοιχειώδης έστω στήριξη των ανέργων με τα επιδόματα και μια σειρά από συμπληρωματικές παροχές σε χρήμα για πιο ειδικές περιπτώσεις (οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα στράτευσης, επίδομα επίσχεσης εργασίας, μητρότητας κοκ.).

Αν και τα έσοδά του προέρχονται αποκλειστικά από τις κρατήσεις που γίνονται από τους μισθούς των εργαζομένων (ακόμα και αυτό που εμφανίζεται σαν εργοδοτική εισφορά είναι παρακράτηση από το μισθό του εργάτη), αξιοποιεί αυτά τα χρήματα για να επιδοτήσει το λεγόμενο «μισθολογικό» και «μη μισθολογικό κόστος» στις επιχειρήσεις, στο όνομα του να κάνουν προσλήψεις, έστω και λίγων μηνών.

Ταυτόχρονα, στις σύγχρονες συνθήκες αναδεικνύεται σε βασικό εργαλείο του κεφαλαίου και του κράτους για την επέκταση των ελαστικών μορφών απασχόλησης, αφού τέτοια είναι η πλειοψηφία των θέσεων που επιδοτούν τα διάφορα προγράμματα του ΟΑΕΔ, κατά τα πρότυπα της ΕΕ.

Για παράδειγμα, παλιότερα ήταν τα προγράμματα «stage», ενώ σήμερα κυριαρχούν τα προγράμματα της «κοινωφελούς εργασίας» και τα προγράμματα «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας». Πρόκειται για προγράμματα διάρκειας μερικών μόνο μηνών, όσοι απασχολούνται σε αυτά δεν ονομάζονται καν εργαζόμενοι, αλλά «ωφελούμενοι», που σημαίνει ότι δεν μπορούν να κάνουν ούτε απεργία για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: