Κυριακή, 22 Απριλίου 2012

ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ

Μέσα σε 12,44 λεπτά ...
Ποιά η πρόταση διεξόδου του ΚΚΕ. Ανάπτυξη για ποιόν και πώς;
Απάντηση για "κυβερνητική συνεργασία", χρηματοδότηση κομμάτων κ.λπ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: