Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

International meeting against €uro, NATO and EU (Madrid, December 15th, 2012)
Mítin internacional contra el €uro, la OTAN y la UE
International meeting against €uro, NATO and EU

MADRID
15 Diciembre - December 15th, 2012
Avenida de América nª 25, local U.G.T.

INTERVENDRÁN / SPEAKERS

URCF (Francia / France)
Maurice Cukierman (Secretario Internacional)

PRCF (Francia / France)
Georges Gastaud (Secretario Nacional)

Comunistas Sinistra Popolare (Italia / Italy)
Marco Rizzo (Secretario Nacional)

KKE (Grecia / Greece)
Aleka Papariga (Secretaria General)

PCPE (España / Spain)
Carmelo Suárez (Secretario General)
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: