Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2014

Ποιοι αγρότες δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία εσόδων–εξόδων

Τις κατηγορίες των αγροτών που δεν υποχρεούνται να τηρούν βιβλία εσόδων – εξόδων διευκρινίζει με ανακοίνωσή το υπουργείο Οικονομικών.

 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
«Από 1.1.2014, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίοι πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα, κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και έλαβαν δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000).»
 
Όσοι αγρότες δεν πληρούν τα κριτήρια που θέτει το υπουργείο Οικονομικών έχουν την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: