Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΚΑΣΤΑΝΙΩΝΑΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

Ο Δήμος Αγιάσου τα τελευταία χρόνια ρίχνει ιδιαίτερο βάρος στην ανάδειξη και προστασία του υπέροχου φυσικού του περιβάλλοντος, το οποίο όπως είναι γνωστό προστατεύεται από εθνικές (Π.Δ. 67/81) και διεθνείς συνθήκες (Δίκτυο «Νatura 2000», Συνθήκη CITES, Κοινοτικές Οδηγίες 92/43 και 79/409/ΕΟΚ).
Ο ορεινός όγκος Ολύμπου έχει χαρακτηριστεί ως «Σημαντική περιοχή για τα πουλιά (ΙΒΑ)», περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Βιοτόπων του CORINE - Land Cover και πολλά ζωικά είδη περιλαμβάνονται στο «Red data book of rare and threatened plants of Greece».

Κυρίαρχη φυτοκοινωνία του ορεινού όγκου Ολύμπου είναι ένα μη αυτοφυές δάσος καστανιάς (Castanea Sativa L.) έκτασης 11.000 στρεμμάτων περίπου που διαδέχεται ένα εκτεταμένο και πυκνό σύστημα από τραχεία πεύκη (Pinus brutia).
Η μελάνωση και το έλκος είναι μολυσματικές ασθένειες του καστανιώνα που τις δημιουργεί μύκητας, μεταδίδονται από δέντρο σε δέντρο με διάφορους τρόπους και τα αποτελέσματα είναι καταστρεπτικά.

Για το έλκος αιτία είναι ο μύκητας cryphonectria parasitica που προσβάλλει ολόκληρο το εναέριο τμήμα της καστανιάς - κορμό, βραχίονες και κλαδιά - και τους δημιουργεί έλκη τα οποία αναπτύσσονται γρήγορα και ξεραίνουν τα τμήματα που βρίσκονται πάνω απ' αυτά. Με την πάροδο του χρόνου τα έλκη γίνονται ανώμαλα, η επιφάνεια γεμίζει ρυτίδες και τελικά τμήματα του φλοιού ξεκολλούν απ' το ξύλο. Τα νεαρά δέντρα, όταν προσβληθούν, πεθαίνουν σε 3 με 4 χρόνια ενώ τα μεγαλύτερης ηλικίας σε 8 με 10 χρόνια.
Για την αντιμετώπιση του έλκους της καστανιάς αναγκαίος είναι ο άμεσος εμβολιασμός των δένδρων. Προς την κατεύθυνση αυτή ο Δήμος μας έχει συνεργαστεί με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) - Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, που εδρεύει στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης και το οποίο πραγματοποιεί επιτυχείς εμβολιασμούς κατά του έλκους της καστανιάς σε άλλα δάση της Ελλάδας. Οι εμβολιασμοί γίνονται με την εκπόνηση σχετικών μελετών και την ένταξη των προβλεπόμενων δράσεων σε ειδικά προγράμματα καταπολέμησης του έλκους της καστανιάς.

Στις 14/1/2008 συνάφθηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ Νομαρχίας Λέσβου και Δήμου Αγιάσου για την εκπόνηση της μελέτης. Το ΕΘΙΑΓΕ συνέταξε και απέστειλε στο Δήμο Αγιάσου εις διπλούν από τις 29/12/2008 μελέτη με τίτλο «Μελέτη τύπων βλαστικής συμβατότητας του μύκητα Cryphonectria parasitica και συλλογή στοιχείων για τη βιολογική καταπολέμηση της ασθένειας του έλκους της καστανιάς στον καστανιώνα της Αγιάσου Ν. Λέσβου». Το ερευνητικό έργο εκτελέστηκε από το Εργαστήριο Δασικής Παθολογίας και Μυκητολογίας με επιστημονικό υπεύθυνο τον Δρα Στέφανο Διαμαντή, τακτικό ερευνητή. Η μελέτη διαβιβάστηκε στις 18/2/2009 για έλεγχο και θεώρησή της από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Δ/νσης Δασών Ν. Λέσβου. Οι διάφορες εκκρεμότητες τακτοποιήθηκαν και εκκρεμεί αδικαιολόγητα η θεώρηση της μελέτης.

Το αποτέλεσμα της παρατεινόμενης κωλυσιεργίας οδηγεί στη ραγδαία επιδείνωση της ασθένειας του καστανιώνα και στην απονέκρωση ολοένα και περισσότερων δένδρων. Ο Δήμος Αγιάσου θεωρεί επιτακτική την ανάγκη να θεωρηθεί άμεσα η μελέτη, για να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό η ένταξη του έργου στο Μέτρο 227 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.Ο Δήμαρχος Αγιάσου
Χρύσανθος Χρ. Χατζηπαναγιώτης


....


Δεν υπάρχουν σχόλια: