Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2010

Β. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

με πόρους από το Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Β. Αιγαίου».
Προς κ. Νομάρχη Λέσβου
«Στις 26.7.2010 καταθέσαμε ερώτηση σχετικά με την υποβολή προτάσεων από την Νομαρχιακή Αρχή Λέσβου για έργα εκπαίδευσης στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» τη στιγμή που η Γενική Γραμματεία Περ. Βορείου Αιγαίου είχε ανακοίνωσε την ένταξη τεσσάρων (4) κτιριακών έργων για την γειτονική μας Χίο, μετά ασφαλώς από αντίστοιχες προτάσεις που υπέβαλε η Νομαρχιακή Αρχή Χίου.
Στην από 2.8.2010 απαντητική επιστολή σας (αρ. πρωτ. 1844/2.8.10) αναφέρετε, ότι με την αρ. 85/2009/2.9.2009 απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου η Νομαρχιακή Αρχή ανέλαβε για λογαριασμό και μετά από αίτημα των Δήμων Μήθυμνας, Ερεσού-Άντισσας, Γέρας, Ευεργέτουλα και Μύρινας την υποβολή προτάσεων για ένταξη των παρακάτω έργων.
• Προσθήκη κτιρίου στο Γυμνάσιο Ερεσού, δήμου Ερεσού
• Ανέγερση Σχολικής πτέρυγας στο Γυμνάσιο-Λύκειο Παπάδου, Δήμου Γέρας
• Ανέγερση Δημοτικού Σταθμού Μήθυμνας, Δήμου Μήθυμνας
• Ολοκλήρωση των έργων Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Ασωμάτου,
Δήμου Ευεργέτουλα
• Κατασκευή κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Μύρινας, Δήμου Μύρινας
• Επέκταση 3ου Δημοτικού Σχολείου Ανδρωνίου Μύρινας, Δήμου Μύρινας
στο Ε.Π. «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013» και στη συνέχεια τη δημοπράτηση και εκτέλεσή τους.

Στην 3-σέλιδη αυτή επιστολή σας αφού περιγράψατε με λεπτομέρεια την εξέλιξη του κάθε έργου ξεχωριστά, τη συνεργασία σας με τους δήμους και τις διάφορες διαδικασίες για την υλοποίηση της προετοιμασίας των προτάσεων, στο τέλος παραδεχτήκατε ότι δεν έγινε δυνατό να υποβάλετε καμία πρόταση - ενώ η Χίος είχε υποβάλει προτάσεις για τα έργα τα οποία και εντάχτηκαν και ασφαλώς θα κατασκευαστούν - επιβεβαιώνοντας τις διαπιστώσεις της παράταξής μας. Δεν χαιρόμαστε καθόλου γιατί επιβεβαιωθήκαμε ούτε θα μπούμε στις λεπτομέρειες για να εξετάσουμε ποιος έφταιγε λιγότερο ή περισσότερο, η Νομαρχιακή Αρχή ή οι Δήμοι, ή η Πολεοδομία για τις οικονομικές άδειες ή το Υπουργείο Παιδείας για το κτιριολογικό… κλπ, κλπ, σημασία έχει ότι το τραίνο σφύριξε και έφυγε και οι Δήμοι μείνανε χωρίς σχολεία.
Ανεξάρτητα από το μερίδιο ευθύνης, που αντιστοιχεί σε κάθε εμπλεκόμενο Δήμο, πολεοδομία, Υπουργείο κλπ, τη μεγαλύτερη και σοβαρότερη ευθύνη έχει η Νομαρχία, αφού είχε με την απόφαση 85/2009 του Ν.Σ. τον έλεγχο, την παρακολούθηση και συντονισμό για την ωρίμανση των παραπάνω έργων και την υποβολή των αντίστοιχων προτάσεων και μάλιστα σε ένα χρονικό διάστημα 2 ετών από 2.9.2009.

Κύριε Νομάρχη,
Μετά από τα παραπάνω και την δέσμευσή σας για υποβολή των προτάσεων των εν λόγο έργων, στην επόμενη πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου η οποία έχει εκδοθεί πρόσφατα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για έργα Εκπαίδευσης ύψους 17,18 εκ. Ευρώ.
Σας ερωτώ,
Εάν αυτή τη φορά η Νομαρχία είναι έτοιμη να υποβάλει τις προτάσεις των παραπάνω σοβαρών εκπαιδευτικών έργων ή και αυτή τη φορά θα μείνουν οι Δήμοι χωρίς σχολεία».

Για την "Λαϊκή Συσπείρωση"
Ο Νομαρχιακός Σύμβουλος
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ


.

Δεν υπάρχουν σχόλια: