Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

1) Γραφείο κυρίας Γ.Γ
2) Διεύθυνση ΠΕ.ΧΩ Περιφέρειας βορείου Αιγαίου
3) ΥΠΕΚΑ
Άγιος Κήρυκος 11/09/2010
Θέμα : Υλοποίηση ΠΕΣΔΑ Β. Αιγαίου στην διαχειριστική ενότητα Ικαρίας.

Επανερχόμαστε σχετικά με το ζήτημα της δημιουργία όλων των προβλεπόμενων υποδομών του ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία, αφού δεν λάβαμε καμία απάντηση στο έγγραφο μας (21/07/2010- Αρ. Πρωτ.: 1109) σχετικά με την ανεξήγητη καθυστέρηση των υπηρεσιών στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων από την περιφέρεια για την έγκριση της Μ.Π.Ε του έργου ΧΥΤΥ Ικαρίας (μελέτη που έχει κατατεθεί από την Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Σάμου από τον Νοέμβριο του 2009). Ούτε για το που οφείλεται αυτή η αδικαιολόγητη (κατά την άποψη μας) καθυστέρηση, ούτε για το τι προβλέπεται για την διασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων για την κατασκευή του έργου, καμία απάντηση επίσης δεν έχουμε λάβει σχετικά με τις ενέργειες που γίνονται ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι για την δημιουργία όλων των προβλεπόμενων υποδομών του ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία (π.χ Κεντρική Μονάδα κομποστοποίησης).

Απάντηση εκκρεμεί τέλος σχετικά με την διαδικασία σύστασης του ΦΟΔΣΑ σε έγγραφο μας (από την 11/08/2009), από την Διεύθυνση Τ.Α της Περιφέρειας, όλα αυτά σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 104 και 206 του νομού 3852/2010 (Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) που προβλέπουν ένα ΦΟΔΣΑ σε επίπεδο περιφέρειας η περιφερειακής ενότητας δημιουργούν ένα σοβαρό κενό για αυτό το μεταβατικό στάδιο το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπισθεί από της υπηρεσίες σας άμεσα.

Λαμβάνοντας υπό οψιν τέλος την εξέλιξη του ΕΣΠΑ και τις προσκλήσεις που εκδίδονται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σχετικά με την δημιουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) καθώς και αποκατάσταση Χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

Σας καλούμε για μια ακόμα φορά να απαντήσετε στα ερωτήματα που τίθενται από την τοπική Αυτοδιοίκηση τις Ικαρίας, και να ενεργήσετε άμεσα έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην τρέχουσα πρόσκληση της Ε.Δ.Α. Βορείου Αιγαίου οι προβλεπόμενες υποδομές του ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία με προτεραιότητα βεβαίως στον ΧΥΤΥ Ικαρίας, σε διαφορετική περίπτωση αναλαμβάνεται ακέραιη την ευθύνη για την καθυστέρηση κατασκευής αυτού του αναγκαίου έργου με ότι αυτό συνεπάγεται για την υπόθεση διαχείριση απορριμμάτων στην Ικαρία.


ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΟΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΤΕΣΚΟΣ
ΕΥΔΗΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
ΡΑΧΩΝ ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ
...

Δεν υπάρχουν σχόλια: