Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2008

ΜΙΑ ΣΚΕΨΗ ΚΑΝΑΜΕ… ΚΑΙ ΕΙΠΑΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΠΟΥΜΕ..

Βαρέα και ανθυγιεινά μιλώντας…

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα παραμένουν στην υπάρχουσα κατηγορία των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ), 29 επαγγέλματα, τα οποία θα καταταγούν σε τέσσερις κατηγορίες, ενώ αναμένεται να εξαιρεθεί μεγάλος αριθμός επαγγελμάτων και ειδικοτήτων που πλησιάζει το 59%, της υπάρχουσας λίστας.
Πρόταση της επιτροπής Μπεχράκη, είναι η εφαρμογή της λίστας να ισχύσει μόνο για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας και όχι για τους ήδη εργαζόμενους.
Οι εργαζόμενοι που θα βρεθούν εκτός λίστας, θα έχουν μειώσεις μισθών της τάξης του 10% - 20% και αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από πέντε έως επτά χρόνια.
Δεν θίγονται, προς το παρόν, οι απασχολούμενοι στα ορυχεία, λατομεία, στις βαριές οικοδομικές εργασίες και στα μεταλλεία.

Επαγγέλματα που βγαίνουν από τη λίστα:

Κομμωτές, εργαζόμενοι στην παραγωγή φαρμάκων, υπάλληλοι γραφείων βιομηχανίας, καμαριέρες, σερβιτόροι, όσοι εργάζονται εκτός των χώρων των σφαγείων, κοκ.

Μια σκέψη κάναμε….και είπαμε να σας την πούμε:


Ένα απλό παράδειγμα θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας σχετικά με το πώς βλέπουμε το θέμα της εξόδου μερικών ειδικοτήτων από την λίστα των ΒΑΕ.
Έστω λοιπόν, μία εταιρεία με 50 εργαζόμενους και μέση ηλικία 45-50 ετών, απασχολούμενοι σε έναν από τους ανωτέρω κλάδους (βλ. επαγγέλματα που βγαίνουν από τη λίστα), υπαγόμενοι κατά συνέπεια -μέχρι σήμερα- στα ΒΑΕ.
Έστω ότι ο μέσος μηνιαίος μισθός τους ανέρχεται σε euro 1.500 και αφού ως γνωστόν το ποσοστό εργοδοτικής εισφοράς, για τα βαρέα με επαγγελματικό κίνδυνο, ανέρχεται σε 31.21%, τότε το ποσό των εργοδοτικών εισφορών που καλείται να αποδόσει η εταιρεία θα ανέρχεται για κάθε εργαζόμενο σε euro 468,15, ήτοι euro 23.407,50 (A) ανά μήνα για το σύνολο των 50 εργαζομένων.
(Αναλυτικότερα: 1.500 euro μισθός Χ 31,21% εργοδοτική εισφορά = 468,15 euro Χ 50 εργαζόμενοι = 23.407,50 μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές).

Εάν λοιπόν μία φιλελεύθερη κυβέρνηση, όπως αυτή η “προικισμένη”, αποφασίσει ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου αυτού, δεν ανήκουν πλέον στα ΒΑΕ τότε ποιος επιχειρηματίας θα κρατήσει τους παλιούς εργαζόμενους όταν για ισάριθμους νέους (αρχής γενομένης από το 2009 και μετά) το ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών, για ΙΚΑ ΜΙΚΤΑ-ΕΤΕΑΜ, είναι 29,06% και οι εισφορές ανέρχονται σε euro 435,90 για κάθε εργαζόμενο, ήτοι euro 21.795,00 (B) μηνιαία για το σύνολο των 50 εργαζομένων;
(Αναλυτικότερα: 1.500 euro μισθός Χ 29,06% εργοδοτική εισφορά = 435,90 euro Χ 50 εργαζόμενοι = 21.795,00 μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές).

Εάν από το ποσό (Α) αφαιρέσετε το (Β) και το υπόλοιπο που θα βρείτε το πολλαπλασιάσετε με 14 μήνες, τότε για ένα χρόνο η ωφέλεια της εταιρείας θα ανέρχεται σε 22.575,00 euro, ενώ για το διάστημα μέχρις ότου συνταξιοδοτούνταν οι παλαιοί εργαζόμενοι (έστω 15 χρόνια) το “κέρδος” είναι…..338.625,00 euro (115.386.469 εκ. δρχ. για να μην ξεχνιόμαστε!!!).
Αναλυτικότερα:
23.407,50 – 21.795,00 = 1.612,50 Χ 14 μήνες = 22.575,00 euro Χ 15 χρόνια = 338.625,00
(όπου 14 μήνες = 12 μήνες + Δώρο Χριστουγέννων + ½ Δώρο Πάσχα + ½ Επίδομα Άδειας).


Θαυμάσια!! Στόχος επετεύχθη!!!
Και την ανεργία αυξήσαμε αλλά και…
όταν είσαι 50 ετών, σε διώξουν από την δουλειά σου, νοιώθεις άχρηστο και ξένο σώμα στη κοινωνία, όχι μόνο δεν έχεις όρεξη να “σηκώσεις” κεφάλι στο κατεστημένο του κεφαλαίου αλλά και όταν (και άμα) βρεις δουλειά θα δεχτείς και λιγότερα από όσα έπαιρνες πριν…..γιατί;


Μα οι υποχρεώσεις τρέχουν….
Ά ρε Παπαγιαννόπουλε....
"ΟΞΩ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕ…."..

Δεν υπάρχουν σχόλια: