Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

Αποζημίωση απόλυσης για εργατοτεχνίτες αντίστοιχη αυτής των μισθωτών, επίδομα ανεργίας χωρίς προϋποθέσεις, στο 80% του βασικού μισθού, προσθήκη του χρόνου ανεργίας στον συντάξιμο, πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη για τον άνεργο και την οικογένειά του, πρόωρη συνταξιοδότηση για ηλικιωμένους άνεργους, περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του ΚΚΕ.

Αναλυτικά, το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεσε εκ νέου την Πρόταση Νόμου για λήψη άμεσων μέτρων ανακούφισης και στήριξης των ανέργων.

Μεταξύ των ρυθμίσεων που περιλαμβάνονται, ξεχωρίζουν τα παρακάτω:

1. Η αποζημίωση στους εργάτες και τους τεχνίτες λόγω απόλυσης, αυξάνεται στο ύψος της αποζημίωσης που καταβάλλεται στους υπαλλήλους.


2. Το επίδομα ανεργίας παρέχεται σε όλους τους ανέργους χωρίς τις προϋποθέσεις και περιορισμούς.


3. Το ύψος του επιδόματος ορίζεται στο 80% του βασικού μισθού της ισχύουσας συλλογικής ρύθμισης. Το ΚΚΕ σημειώνει ότι κατώτερος βασικός μισθός που μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες είναι τα 1400 ευρώ, άρα το επίδομα προτείνεται να φτάσει τα 1120 ευρώ.


4. Το διάστημα της ανεργίας να αναγνωρίζεται σαν συντάξιμος χρόνος χωρίς καμία επιβάρυνση.


5. Κατά τη διάρκεια της παραμονής εκτός εργασίας ο άνεργος και τα μέλη της οικογενείας του (η (ο) σύζυγος, τα τέκνα, προστατευόμενα μέλη), να δικαιούνται πλήρους και δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.


6. Οι απολυμένοι άνεργοι επί διετία άνω των 50 που έχουν συμπληρώσει 4050 μέρες ασφάλισης, να δικαιούνται πλήρη κύρια και επικουρική σύνταξη.

Η έννοια του ανέργου για την εφαρμογή των διατάξεων να περιγράφεται με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα για πλήρη και σταθερή εργασία, ενάντια στη λογική του εργαζόμενου - απασχολήσιμου που χαρακτηρίζει την νομοθεσία του ΟΑΕΔ για το επίδομα ανεργίας.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: