Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2008

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2008: εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων στο χώρο της εκπαίδευσης.

Για τα αιρετά μέλη του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Νομού Λέσβου, του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Νομού Λέσβου και των αντίστοιχων οργάνων σε επίπεδο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ΑΠΥΣΠΕ και ΑΠΥΣΔΕ) καθώς και των κεντρικών οργάνων σε επίπεδο χώρας ΚΥΣΠΕ και ΚΥΣΔΕ.

Οι υποψήφιοι για την ΕΣΑΚ-ΔΕΕ ανά συμβούλιο είναι οι παρακάτω:

ΑΠΥΣΔΕ Βορείου Αιγαίου
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ Καθηγητών: Βενετής Λάμπρος, Γεωργίου Μαρίνα, Γκαρτζοπούλου Μαρία, Γκολφινόπουλος Σπύρος, Καράβολας Ηλίας, Καρατζιτζής Δημήτριος, Κουρτίδης Ευάγγελος, Λιγνός Ιωάννης, Μαχτσίρας Αθανάσιος, Μπέλλος Άγγελος, Πολίτη Ήρα, Σεφέρη Κωνσταντίνα, Σοφιανός Πέτρος, Φαφαλιού Ασπασία, Χατζηπαναγιώτης Χρύσανθος.

ΠΥΣΔΕ Ν. Λέσβου
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ: Γκαρτζοπούλου Μαρία, Γκολφινόπουλος Σπύρος, Καράβολας Ηλίας, Καρατζιτζής Δημήτριος, Κουρτίδης Ευάγγελος, Πολίτη Ήρα, Χατζηπαναγιώτης Χρύσανθος.

ΑΠΥΣΠΕ Βορείου Αιγαίου
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ: Αμπαζής Γεώργιος, Ανερούση Χριστίνα, Αρναρέλλη Άννα, Γιαννέλλης Βασίλειος, Καλαϊτζής Μιχαήλ, Καρνιαούρα Δέσποινα, Κλειδαράς Αντώνιος, Λυτούδη Μαρία, Μαδυντινός Κωνσταντίνος, Μακροθανάσης Δημήτριος, Μαλακού Στυλιανή, Μανωλιάς Ιγνάτιος, Νομικού Χριστίνα, Πανταχός Αντώνιος, Περγαμηνού Μαρία, Σαββόγλου Γεώργιος, Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος, Σκούφαλος Μάρκος, Συκά Χρυσάνθη, Τσίγκος Στέφανος, Τσούτσας Ηλίας, Χιωτέλλης Ιωάννης, Χιωτέλλης Γεώργιος

ΠΥΣΠΕ Ν. Λέσβου
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ: Μαδυτινός Κωνσταντίνος, Σαββόγλου Γεώργιος, Μανολιάς Ιγνάτιος, Αρναρέλλη Άννα, Μακροθανάσης Δημήτριος, Κλειδαράς Αντώνιος, Γιαννέλλης Βασίλειος, Χιωτέλλης Ιωάννης, Πανταχός Αντώνιος, Συκά Χρυσάνθη, Περγαμηνού Μαρία, Ανερούση Χριστίνα, Σιδηρόπουλος Κωνσταντίνος, Καλαϊτζής Μιχαήλ, Νομικού Χριστίνα, Λιτούδη Μαρία.


πληροφορίες από: www.emprosnet.gr
..

Δεν υπάρχουν σχόλια: