Τετάρτη 9 Μαΐου 2012

ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΜΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

Χωριά της Λέσβου στα οποία ήρθε πρώτο το ΚΚΕ (ψήφοι):

Αγιάσος 513
Μανταμάδος 419
Ερεσός 317
Σκόπελος 312
Λουτρά 284
Μεσότοπος 231
Κάπη 214
Δάφια 192
Μεσαγρός 170
Άγρα 165
Βρίσα 136
Ταξιάρχες (Καγιάνι) 135
Στύψη 134
Ανεμότια 132
Μιστεγνά 117
Κλειού 116
Ίππειος 109
Αφάλωνας 100
Παράκοιλα 100
Νέες Κυδωνιές 72
Συκούντα 55
Σταυρός 32
Πτερούντα 27
Υψηλομέτωπο 23
Λάμπου Μύλοι 20

Χωριά της Λέσβου που έδωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό στο ΚΚΕ:

Κάπη 49,88%
Μανταμάδος 44,53%
Μεσότοπος 39,35%
Πτερούντα 36,99%
Δάφια 35,69%
Κλειού 32,62%
Ταξιάρχες 31,54%
Ερεσός 30,93%
Λουτρά 29,74%
Αγιάσος 29,45%

Δεν υπάρχουν σχόλια: