Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Ιφιγένεια ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ, Καθηγ. Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Γιατί ψηφίζω ΚΚΕ...

Ιφιγένεια ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ
Καθηγήτρια Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Γιατί ψηφίζω ΚΚΕ...
Αναζητώντας τις θεωρίες πολέμου, οι ερευνητές, αλλά και οι ενεργοί πολίτες, μπορούμε να παραπέμψουμε σε μεταβλητές αιτίες, όπως η «ανθρώπινη επιθετικότητα, η μοιρολατρία, οι συνωμοσίες ομάδων, ο αλυτρωτισμός, η συστημική ανεπάρκεια, η μακρο-ιστορία (γενικοί κύκλοι ιστορίας)».

Σήμερα, η πολιτική κατάσταση μπορεί να συγκριθεί με αυτήν της περιόδου 1929 - 1933, όταν κατέρρευσε το σύστημα που επίσης υιοθετούσε το δόγμα του «laissez faire».

Το «never again» ήταν τότε το νέο σύνθημα και οι κυβερνήσεις έδωσαν προτεραιότητα στην πλήρη απασχόληση, ενσωμάτωσαν τα εργατικά κινήματα στη διαχείριση των επιχειρήσεων, δημιούργησαν το κράτος Πρόνοιας.

Ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλιστικός κόσμος που αναδύθηκε στις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, ήταν παρόμοιος με αυτόν που προέβλεπε ο Μαρξ στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο: Ο καπιταλισμός συνεχώς επεκτείνεται, γίνεται πιο συγκεντρωτικός, γεννάει κρίσεις και αλλοτριώνει τον άνθρωπο.

Ο Μαρξ επανήλθε στο προσκήνιο KAI μας συνοδεύει στη διαδρομή προς τη χειραφέτηση.

Σήμερα κατανοούμε ότι «ο Μαρξ ΕΝΟΧΛΕΙ τους τραπεζίτες, επειδή πρώτος κατέγραψε την ουσία του καπιταλισμού, που δεν είναι η σταθερότητα, αλλά η κρίση».

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: